Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 15,608
Hôm qua 16,033
Tuần này 15,608
Tháng này 472,962
Tổng số 92,691,091
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Chiến lược kinh doanh
Phương pháp Boston Consulting Group (phương pháp BCG) (1)

Ma trận này do bởi nhóm tư vấn Boston (Boston Cunsulting Group-BCG) phát triển với mục đích chủ yếu là giúp các nhà quản trị cấp cao nhận diện các luồng ngân quỹ của các hoạt động kinh doanh khác nhau trong danh mục và giúp xác định xem công ty có cần phải thay đổi tổ hợp các đơn vị kinh doanh trong danh mục hay không.

 
Đa dạng hoá, mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực kinh doanh mới

Công ty đa dạng hoá liên quan có thể tạo giá trị bởi việc chia sẻ các nguồn lực và chuyển giao các năng lực giữa những đơn vị kinh doanh. Nó có thể thực hiện trong một vài quá trình tái cấu trúc.

 
Hội nhập dọc, mở rộng thị trường

Chiến lược hội nhập dọc nghĩa là công ty đảm nhận luôn khâu cung ứng hoặc khâu phân phối sản phẩm: hội nhập dọc về phía sau và Hội nhập dọc về phía trước.

 
Quản trị theo mục tiêu

Những lực lượng môi trường bên ngoài thường có ảnh hưởng lớn lao tới mục tiêu như chủ nhân, những nhà cung cấp, những hãng cạnh tranh, ảnh hưởng tới tổ chức bằng những qui phạm xã hội, những ràng buộc riêng biệt.

 
Những yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu

Bốn thành phần ảnh hưởng quan trọng hơn cả là: chủ nhân, nhân viên, khách hàng và xã hội. Những sự không đồng nhất của những mục tiêu mà những thành phần ảnh hưởng muốn có.

 
Phân loại mục tiêu

Có hai loại mục tiêu được nghiên cứu: dài hạn và ngắn hạn.

 
Mục tiêu - Đặc điểm và tính chất

 

Mục tiêu cần thể hiện sự cam kết đạt được các kết quả thực hiện cụ thể; đồng thời chỉ rõ kết quả thực hiện là bao nhiêu, loại nào và khi nào.

 
Quá trình xác lập bản tuyên ngôn về sứ mạng

Quyết định như thế nào là tốt nhất để truyền đạt nhiệm vụ cho tất cả các nhà quản trị, các nhân viên và các khách hàng bên ngoài của một tổ chức là cần thiết khi văn bản ở dạng hoàn chỉnh...

 
Nội dung của bản tuyên bố về sứ mạng

Bản sứ mạng là một bản công bố về thái độ và triển vọng hơn là một bản báo cáo chi tiết chuyên môn. Bản sứ mạng cần phải rộng nhằm điều hoà một cách hiệu quả sự khác biệt giữa các cổ đông khác nhau, các cá nhân và nhóm người, họ có phần góp vốn đặc biệt trong công ty và có quyền đòi hỏi đối với công ty này.

 
Sứ mạng-bản tuyên ngôn của công ty

Sứ mạng là một phát biểu có giá trị lâu dài về mục đích. Nó phân biệt doanh nghiệp này với những doanh nghiệp khác. Có thể gọi đó là phát biểu của một doanh nghiệp về triết lý kinh doanh, những nguyên tắc kinh doanh, những sự tin tưởng của công ty.

 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 kế > Cuối >>

Banner-bottom