Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 16,147
Hôm qua 16,033
Tuần này 16,147
Tháng này 473,501
Tổng số 92,691,630
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

Danh mục các vấn đề của người chủ sở hữu để khởi nghiệp

Công việc nền tảng ban đầu

-         Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bạn

-         Thiết lập mục tiêu kinh doanh và mục tiêu cá nhân

-         Đánh giá nguồn tài chính của bạn

-         Xác định các nguy cơ tài chính

-         Xác định chi phí ban đầu

-         Quyết định vị trí cho hoạt động kinh doanh

-         Tiến hành nghiên cứu thị trường

-         Xác định đối tượng khách hàng

-         Xác định đối thủ cạnh tranh

-         Phát triển kế hoạch marketing

Các giao dịch kinh doanh

-         Lựa chọn luật sư

-         Lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động (ví dụ như doanh nghiệp một thành viên, doanh nghiệp hợp doanh, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, tập đoàn)

-         Tiến hành thủ tục mở doanh nghiệp (đăng ký tên, phối hợp các hoạt động kinh doanh v..v)

-         Lựa chọn một kế toán viên

-         Chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh

-         Lựa chọn một ngân hàng

-         Lập một tài khoản séc cho công việc kinh doanh

-         Vay vốn (nếu trong diện được vay)

-         Xây dựng một nguồn tín dụng cho hoạt động kinh doanh

-         Lựa chọn một đại lý bảo hiểm

-         Mua hợp đồng bảo hiểm cho hoạt động kinh doanh

 Các bước đầu tiên

-         In danh thiếp

-         Kiểm tra lại các quy tắc kinh doanh ở địa phương

-         Ký hợp đồng thuê

-         Lên danh sách các nhà cung cấp (nếu cần)

-         Chuẩn bị đồ dùng và thiết bị

-         Xin giấy phép kinh doanh (nếu cần)

-         Xin số chứng minh chủ hoạt động kinh doanh địa phương (nếu cần)

-         Xin số chứng minh chủ hoạt động kinh doanh của địa phương (nếu cần)

-         Gửi biểu mẫu thuế của địa phương và trong cả nước

-         Tham gia các tổ chức chuyên môn

-         Đặt ra ngày bắt đầu công việc kinh doanh


Banner-bottom