Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 21,547
Hôm qua 21,421
Tuần này 21,547
Tháng này 450,559
Tổng số 89,808,561
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Thực trạng văn hóa doanh nhân Việt Nam


T
ại sao với rừng vàng biển bạc, có nhân dân cần cù, lại được lãnh đạo bởi một Đảng vững mạnh, giàu kinh nghiệm và ý chí, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu? Có quá nhiều lý do, cả chủ quan lẫn khách quan mà chúng tôi không định và cũng không thể đề cập hết tại đây.

Nhưng có một lý do rất quan trọng, và ngày càng trở nên quan trọng hơn từ khi chúng ta tiến hành mở cửa, đồi mới và xây dựng một nền kinh tế thị trường - chúng tôi muốn nói đến một thực trạng là chúng ta chưa có một cộng đồng doanh nhân chuyên nghiệp cũng như một nền văn hóa kinh doanh hiệu quả. Thực sự, văn hóa doanh nhân Việt Nam chưa tạo được dấu ấn riêng như 1 số nước khác. Tuy nhiên, xét về vài khía cạnh, văn hóa doanh nhân Việt Nam có một số đặc điểm sau:

Xét về đạo đức doanh nhân:đặc điểm nổi bật của văn hóa dân tộc VN là coi trọng tư tưởng nhân bản, chuộng sự hài hoà, tinh thần cầu thực, ý chí phấn đấu tự lực, tự cường… đây là những ưu thế để xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam trong thời hiện đại.Tuy nhiên, khía cạnh này chưa được chú trọng ở Việt Nam. Hiện tại, khi nói đến một doanh nhân, người ta thường nói đến sự thành công về sự nghiệp, tài sản của họ, còn đạo đức của doanh nhân đó chưa được chú trọng.Trên thực tế, đạo đức doanh nhân chưa thực sự có khuôn mẫu để đánh giá.

Chúng ta vẫn chỉ có thể thấy đạo đức doanh nhân qua những việc làm từ thiện (có thể dùng tiền) hay những gương danh nhân văn hóa-đạo đức được đăng tải trên báo-đài, qua các giải thưởng “Doanh nhân văn hóa”… mà tiêu chí đánh giá chỉ có người trong cuộc mới biết. Văn hóa Việt Nam cũng có những điểm hạn chế: người Việt Nam phấn đấu cốt để “vinh thân phì gia”, yêu thích trung dung, yên vui với cảnh nghèo, dễ dàng thoả mãn với những lợi ích trước mắt, ngại cạnh tranh; tư tưởng “trọng nông khinh thương” ăn sâu vào tâm lý người Việt đã cản trở không nhỏ đến việc mở rộng kinh tế thị trường, làm ăn; tập quán sinh hoạt tản mạn của nền kinh tế tiểu nông không ăn nhập với lối sống hiện đại; thói quen thủ cựu và tôn sùng kinh nghiệm, không dám đổi mới, đột phá gây trở ngại cho sự phát triển của các doanh nghiệp hiện đại.
                                                                                           ( N.Phương sưu tầm)


Banner-bottom