Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 6,138
Hôm qua 17,036
Tuần này 63,022
Tháng này 287,173
Tổng số 93,082,288
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Một số cách thức thay đổi văn hóa doanh nghiệp

  
Thay đổi nhỏ ở mức độ tổng thể và chi tiết: nếu doanh nghiệp không phải chịu quá nhiều từ sức ép bên ngoài và nếu người sáng lập ra nó vẫn còn dính dáng ít nhiều thì sự thay đổi sẽ không lớn lắm, những giá trị cốt lõi còn hát huy tác dụng sẽ tiếp tụ được duy trì. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới tất yếu sẽ đem theo những giá trị mới, những giá trị này sẽ được đưa vào nèn văn hóa doanh nghiệp ở mức độ khác nhau.

Mức độ tổng thể: cốt lõi văn hóa doanh nghiệp ( những quan niệm chung) về cơ bản vẫn được giữ nguyên nhưng các giá trị thuộc lớp văn hóa thứ nhất và thứ hai sẽ được phát triển ở mức độ cao hơn, đa dạng hóa và đổi mới hơn. Lấy ví dụ, doanh nghiệp sẽ có những khẩu hiệu làm việc mới, bầu không khí làm việc cũng sẽ thay đổi cho phù hợp với  “ với phong cách”  của sếp mới.

Mức độ chi tiết: thay đổi ở một số bộ phận trong doanh nghiệp ( thay đổi các nền tiểu văn hóa) cho phù hợp với điều kiện mới của môi trường kinh doanh. Ví dụ, ở doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, phòng marketing sẽ tập trung hơn vào việc nâng cao kỹ năng và trình độ. Những thay đổi này, nếu tích cực và có hiệu quả, sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ nền văn hóa của doanh nghiệp.

Thay đổi tự giác: trong trường hợp này vai trò của nhà lãnh đạo không phải là “  áp đặt những giá trị văn hóa mới mà phải làm cho mọi nhân viên trong doanh nghiệp tự ý thức những việc cần phải thay đổi và kiểm sáot quá trình thay đổi. Các thành viên phải tự nhận thức các mặt còn tồn tại của doanh nghiệp, nguyên nhân, và cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề.

Tạo ra thay đổi nhờ nhân rộng điển hình: việc này đòi hỏi nhà lãnh đạo cao nhất phải có tầm nhìn rộng để xác định xem nền văn hóa doanh nghiệp của mình còn thiếu những yếu tố nào, cần bổ sung như thế nào và tìm ra những cá nhân điển hình có những quan niệm chung phù hợp, có khả năng tạo ra thay đổi cho doanh nghiệp. Phong cách làm việc của họ dần dần có ảnh hưởng đến toàn doanh nghiệp và hướng nền văn hóa phát triển theo hướng đã định.

Thay đổi nhờ phát huy một cách có trật tự những nền tiểu văn hóa tiêu biểu: sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp trong thời kì này nằm trong sự đa dạng của các nền tiểu văn hóa. Một cách có ý thức hoặc không, nhà lãnh đạo thường đánh giá điểm mạnh yếu của các tiểu nền văn hóa này và sớm muộn sẽ nghiên về một nền văn hóa cụ thể. Những thành viên thuộc về nền tiểu văn hóa này sẽ được ưu ái hơn, được thăng chức ( dĩ nhiên là một cách hợp lý và có trật tự).

Ở chức vụ cao hơn các thành viên này có điểu kiện phát triển và nhân rộng các giá trị mà họ tiếp thu được từ nền tiểu văn hóa của mình ra toàn doanh nghiệp. Thực chất, phương pháp này là sự mở rộng của phương pháp  ´nhân rộng điển hình” trong thời kì đầu của doanh nghiệp.

Thay đổi thông qua phát triển doanh nghiệp: sự phát triển doanh nghiệp có thể định nghĩa như một quá trình thay đổi có kế hoạch, được chỉ đạo từ trên xuống, bao gồm cả thay đổi về cơ sở vật chất và con người. Dĩ nhiên không phải kế hoạch thay đổi nào của doanh nghiệp cũng bao gồm cả kế hoạch thay đổi văn hóa.

Để thực hiện phương pháp này, doanh nghiệp sẽ xây dựng một hệ thống thử nghiệm song song nhằm truyền bà, giáo dục những văn hóa mới ( những quan niệm chung mới). Co thể doanh nghiệp sẽ gặp sai lẩm, thất bại và thời gian tiến hành phương pháp này cũng rất lâu nhưng đây lại là phương pháp không gây xáo trộn và tâm lý lo lắng cho người lao động.
                                                                                          
( N.Phương sưu tầm)


Banner-bottom