Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 19,821
Hôm qua 26,165
Tuần này 74,776
Tháng này 408,249
Tổng số 92,626,359
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Cách viết một số văn bản

Các lọai mẫu văn bản dùng trong văn phòng rất đa dạng, phong phú, tùy thuộc vào tình hình thực tế họat động của mỗi cơ quan.

Cách viết một số văn bản

Các lọai mẫu văn bản dùng trong văn phòng rất đa dạng, phong phú, tùy thuộc vào tình hình thực tế họat động của mỗi cơ quan. Một số lọai mẫu văn bản thông thường:

Mẫu công văn

Trích yếu nội dung công văn

Đoạn mở đầu (giới thiệu và nêu tóm tắt sự việc)

Các đoạn giữa (nêu chi tiết và các cơ sở)

Đoạn cuối (nêu ý kiến, đề nghị, thông báo,…)

 

Mẫu Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Căn cứ (Luật)

Căn cứ (Điều lệ)

Căn cứ (phiên họp, hội nghị ngày)

Sau khi nghe báo cáo của…

Các điều nghị quyết

 

Mẫu quyết định của Hội đồng Quản trị

Trích yếu nội dung quyết định

Các căn cứ (Luật, điều lệ, qui định,…)

Căn cứ (phiên họp, hội nghị ngày)

Theo đề nghị của…

Các điều quyết định:

Điều 1: (nội dung chính của quyết định)

Điều 2: (hoặc 2, 3, 4,…, - làm rõ hơn nội dung ở điều 1)

Điều 3: (hoặc điều cuối, nêu đối tượng thi hành quyết định).

 

Mẫu quyết định về nhân sự của Giám đốc

Trích yếu nội dung quyết định

Các căn cứ (Luật, điều lệ, qui định,…)

Căn cứ (phiên họp, hội nghị ngày)

Theo đề nghị của…

Các điều quyết định:

Điều 1: (nội dung chính - bổ nhiệm, đề bạt, điều động ai,…)

Điều 2: (2, 3, 4,…, như lương, phụ cấp,…)

Điều 3: (hoặc điều cuối, nêu đối tượng thi hành quyết định).

 

Mẫu quyết định khen thưởng của Giám đốc

Trích yếu nội dung quyết địnhCác căn cứ (Luật, điều lệ, qui định …)

Căn cứ (phiên họp, hội nghị ngày)

Theo đề nghị của…

Các điều quyết định:

Điều 1: (khen thưởng ai, hình thức, lý do,…)

Điều 2: (làm rõ hơn nội dung ở điều 1, như ghi sổ như thế nào,… )

Điều 3: (hoặc điều cuối, nêu đối tượng thi hành quyết định).

 

Mẫu quyết định cử đi công tác của Giám đốc

Trích yếu nội dung quyết định

Các căn cứ (Luật, điều lệ, qui định,…)

Căn cứ (phiên họp, hội nghị ngày)

Theo đề nghị của…

Các điều quyết định:

Điều 1: (nội dung chính của quyết định)

Điều 2: (hoặc bổ sung –2, 3, 4,…, làm rõ hơn nội dung ở điều 1)

Điều 3: (hoặc điều cuối, nêu đối tượng thi hành quyết định)

 

Mẫu tờ trình nội bộ, trình lên cấp trên

Trích yếu nội dung tờ trình

Tóm tắt nội dung sự việc

Nêu những yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của sự việc

Nêu các cơ sở cần thiến cho các đề xuất

Nêu những ý kiến đề xuất

 

Mẫu báo cáo tường trình vụ việc

Đặc điểm tình hình chính, lý do báo cáo

Nêu những nội dung báo cáo

Nêu những thuận lợi, khó khăn tình hình

Nêu những kiến nghị, đề xuất

 

Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng có nội dung chính như sau:

Các bên tham gia hợp đồng:....

Điều 1: (Nội dung của hợp đồng ghi điều khoản chính và các chi tiết)

Điều 2: (Giá cả)

Điều 3: (Chất lượng, chủng loại, qui cách, đóng gói, …của sản phẩm hay dịch vụ giao)

Điều 4: (Phương thức thanh toán)

Điều 5: (Phương thức giao nhận)

Điều 6: (Bảo hành và hướng dẫn sử dụng, nếu có)

Điều 7: (Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng)

Điều 8: (Trách nhiệm của hai bên)

Điều 9: (Những cam kết khác của hai bên)

Điều 10: (Thủ tục giải quyết tranh chấp, nếu có)

Điều 11: (Thời hạn hiệu lực của hợp đồng)

Hai bên sẽ tổ chức họp để thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá …… ngày.

Bên…… có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian, địa điểm họp thanh lý.

Hợp đồng được lập thành ……bản, mỗi bên giữ………bản có giá trị ngang nhau.

Hợp đồng này cũng được gởi đến: ………………………………Các bên ký tên.

                                                                                 Hải Âu sưu tầm


Banner-bottom