Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 14,403
Hôm qua 15,584
Tuần này 14,403
Tháng này 275,297
Tổng số 91,916,845
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Tiến trình điều tra công việc trong văn phòng

Kiểm soát công việc một cách hữu hiệu để công việc thực hiện một cách trôi trãi và đạt hiệu quả cao, việc kiểm soát công việc là quá trình đòi hỏi Nhà  Quản trị phải kiên trì thực hiện như thế công việc mới có thể hoàn thánh một cách tốt đẹp được.

Nội dung điều tra

 • Công việc nào đang được làm?
 • Tại sao công việc được làm?
 • Ai đang làm việc?
 • Công việc được làm như thế nào?
 • Đặc điểm của công việc?
 • Khối lượng và thời hạn của qui trình công việc?
 • Chi phí thực hiện công việc?

Phương pháp và kỹ thuật điều tra công việc văn phòng

 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp thử tình huống
 • Kỹ thuật chọn mẫu để nghiên cứu
 • Kỹ thuật dùng các biểu đồ (Gantt, Pert,…), biểu mẫu (Bảng kiểm tra, Bảng kế
 • hoạch, …)
 • Kỹ thuật so sánh với qui trình, thủ tục
 • Kỹ thuật dùng lưu đồ, sơ đồ xử lý công việc,  sơ đồ tài liệu vị trí, V.v…

 

Kiểm sóat chất lượng công việc văn phòng

 • Sự đầy đủ về thông tin
 • Những xét đoán về điều hành tốt nhất cho các công việc văn phòng
 • Tính chính xác của các công việc
 • Hình thức cuối cùng của công việc so với mục tiêu của nó
 • Tính đúng hạn của các công việc văn phòng

                                                                              (Anh Thư sưu tầm)


Banner-bottom