Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 21,341
Hôm qua 21,421
Tuần này 21,341
Tháng này 450,353
Tổng số 89,808,355
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

Các nhân viên nhiệt huyết sẽ gắn bó, tận tụy với doanh nghiệp, có khả năng ở lại doanh nghiệp lâu hơn, làm việc năng suất hơn, và tham gia nhiều hơn vào sự thành công của doanh nghiệp

Quản trị nguồn nhân lực tập trung ở bốn lĩnh vực sau đây:

 • Lập kế hoạch tuyển dụng
 • Đào tạo và phát triển
 • Duy trì và quản lý
 • Hệ thống thông tin về dịch vụ và nhân lực.

Những lĩnh vực này có mối liên hệ với nhau như yếu tố thường xuyên liên tục trong những hoạt động tương tác hằng ngày giữa công ty và các nhân viên của công ty.

Lập kế hoạch và tuyển dụng

Lập kế hoạch nguồn nhân lực: lập kế hoạch nguồn nhân lực thường hướng vào trả lời những câu hỏi sau đây:

Chúng ta cần những con người như thế nào ?

Khi nào chúng ta cần họ ?

Họ sẽ cần phải có những kỹ năng nào ?

Chúng ta đã có sẵn những người thích hợp chưa?

Khi đã có những thông tin trên, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ?

Tuyển dụng

Quá trình tuyển dụng bao gồm việc mô tả các yêu cầu về công việc, quảng cáo, tiến hành các hoạt động phỏng vấn, đưa ra và áp dụng các tiêu chuẩn tuyển chọn nhất quán.

 

Quá trình tuyển dụng gồm các công việc:

 • Phân tích công việc
 • Tìm kiếm

 • Sơ tuyển

 • Phỏng vấn

 • Tuyển chọn

 • Mời nhận việc

Định hướng và theo dõi nhân viên:

Quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả là đánh giá một cách nhất quán các kỹ năng và kiến thức của nhân viên để đáp ứng được các nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển là phải có được những con người đúng kỹ năng.Doanh nghiệp cần những kỹ năng và kiến thức nào :

 • Hiện tại, người nhân viên cần những kỹ năng nào để tiến hành công việc ?
 • Các nhu cầu về kỹ năng trong tương lai của doanh nghiệp là gì ?

 • Sự thiếu hụt giữa kỹ năng hiện có với nhu cầu tương lai là gì ?

 • Tiến hành đào tạo như thế nào sẽ mang lại kết quả tốt nhất

 

Duy trì và quản lý

Sau khi doanh nghiệp tuyển đúng người và đào tạo họ, cần phải duy trì và quản lý họ. Quá trình này gồm các nội dung:

 

 • Bố trí, định hướng, thuyên chuyển, đề bạt.

 • Đánh giá và quản lý kết quả thực hiện công việc.

 • Hướng dẫn, tư vấn.

 • Khen thưởng nhân viên.

 • Quản lý quá trình thôi làm việc, bao gồm thôi việc tự nguyện, thôi việc có nguyên nhân, cắt giảm nhân lực có kế hoạch và nghỉ hưu.

 • Xây dựng tinh thần làm việc tốt.

Các nhân viên nhiệt huyết sẽ gắn bó, tận tụy với doanh nghiệp, có khả năng ở lại doanh nghiệp lâu hơn, làm việc năng suất hơn, và tham gia nhiều hơn vào sự thành công của doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân lực

 • Quan hệ lao động
 • Quản lý tiền lương, tiền công.
 • Các hệ thống kỷ luật và giải quyết bất bình.
 • Các quan hệ lao động giữa nhân viên và nhà quản lý. 

 

Tiêu chuẩn công việc

 • Phân tích công việc, mô tả công việc và đánh giá công việc.

 • Các tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc.

 • Phân tích tiền lương.

 • Khảo sát thì trường lao động.

An toàn sức khỏe cho người lao động

 • Đưa ra các tiêu chuẩn về an toàn.
 • Xử lý và lập hồ sơ về các tai nạn.
 • Duy trì thực hiện các nguyên tắc an toàn.
 • Duy trì các ghi chép về an toàn. 

 

Các dịch vụ cho người lao động

 • Các chương trình hưu trí.

 • Các kế hoạch chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm.

 • Các kế hoạch chia lợi nhuận.

 • Các kế hoạch khuyến khích động lực khác.

                                                                                        (C.T. sưu tầm)


Banner-bottom