Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 14,178
Hôm qua 15,584
Tuần này 14,178
Tháng này 275,072
Tổng số 91,916,620
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả làm việc

Đánh giá hiệu quả làm việc bất kỳ hoạt động nào nhằm đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên, bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kỹ năng có liên quan đến công việc ...

Khái niệm việc đánh giá hiệu quả làm việc:

Là bất kỳ hoạt động nào nhằm đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên, bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kỹ năng có liên quan đến công việc.

Mục đích việc đánh giá hiệu quả làm việc:

 • Để đánh giá hiệu quả lảm việc của nhân viên trong quá khứ và nâng cao hiệu quả làm việc của họ trong tương lai.
 • Để xác định nhu cầu phát triển và đào tạo của nhân viên.
 • Để đánh giá năng lực tiềm tàng và khả năng thăng tiến trong tương lai của nhân viên.
 • Để đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động, nhằm giúp nhân viên định hướng nghề nghiệp.
 • Để làm cơ sở xác định mức lương
 • Để tăng động lực làm việc cho nhân viên
 • Để nhận được phản hồi của nhân viên về phương pháp quản lý và chính sách của doanh nghiệp.

Mục đích chung là nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên. Đánh giá hiệu quả làm việc là một công cụ được sử dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp bằng cách tăng hiệu quả làm việc của từng cá nhân trong doanh nghiệp đó.

Lợi ích của việc đánh giá hiệu quả làm việc:

Các lợi ích đối với người đánh giá:

 • Có điều kiện thảo luận với nhân viên về hiệu quả làm việc của họ
 • Nhắc nhở mình không quên khen ngợi nhân viên khi họ hoàn thành tốt công việc
 • Có cái nhìn bao quát về hiệu quả làm việc của nhân viên và trên cơ sở đó xác định nhu cầu đào tạo của họ
 • Thảo luận, thống nhất về mục tiêu của nhân viên, nhờ đó họ có định hướng mục tiêu tốt hơn
 • Có cơ hội tự đánh giá và cải tiến hiệu quả quản lý của chính mình, thông qua sự phản hồi của nhân viên
 • Hiểu rõ năng lực và kỹ năng của nhân viên, nhờ đó phân công và ủy thác công việc hiệu quả hơn
 • Có thể hỗ trợ nhân viên kịp thời khi họ gặp khó khăn.

Các lợi ích đối với người được đánh giá:

 • Có động lực làm việc tốt vì được người quản lý cổ vũ, khích lệ
 • Biết rõ mục tiêu công việc và kế hoạch đạt mục tiêu
 • Biết hiệu quả làm việc của chính mình, xác định những điểm cần cải tiến
 • Nhận được sự hỗ trợ kịp thời của người quản lý khi gặp khó khăn
 • Được đề đạt ý kiến để cải thiện điều kiện làm việc
 • Có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng nhờ những phản hồi của người quản
 • Được đào tạo một cách hợp lý
 • Có dịp để gây ấn tượng với người quản lý khi trình bày ý kiến về các vấn đề liên quan đến công việc

                                                                                      (Thủy Tinh sưu tầm)


Banner-bottom