Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 14,150
Hôm qua 15,584
Tuần này 14,150
Tháng này 275,044
Tổng số 91,916,592
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Trả công lao động

Tiền lương luôn là một vấn đề thời sự nóng bỏng trong đời sống sản xuất và đời sống xã hội của đất nước. Nó hàm chứa nhiều mối quan hệ mâu thuẫn giữa sản xuất và nâng cao mức sống, giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa thu nhập của các thành phần dân cư .v.v…

Đối với hàng triệu người làm công ăn lương, tiền lương là mối quan tâm hàng ngày đối với họ. Thật vậy, tiền lương là nguồn thu nhập chính nhằm duy trì và nâng cao mức sống của người lao động và gia định họ. Ở một mức độ nhất định, tiền lương có thể được xem là bằng chứng thể hiện giá trị, địa vị, uy tín của người lao động đối với cá nhân và xã hội.

Khái niệm và cấu trúc tiền lương

Khái niệm

Tiền lương được hiểu là số tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động của họ thanh toán lại tương ứng với số lượng và chất lượng lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải cho xã hội.

Cấu trúc tiền lương

Hệ thống tiền lương trong một doanh nghiệp, nhìn chung, để tác động tới nhân viên ở 4 mục tiêu: thu hút, duy trì, kích thích và đáp ứng nhu cầu của pháp luật. Tiền lương để trả cho người lao động qua các hình thức: trả lương theo thời gian, trả lương theo trình độ năng lực và trả lương theo kết quả thực hiện công việc.

Thu nhập của người lao động bao gồm các khoản lương, lương cơ bản, phụ cấp tiền thưởng, phúc lợi. Ngày nay, ngoài lương, yếu tố vật chất, người lao động còn có những mong muốn về các yếu tố phi vật chất khác như cơ hội thăng tiến, công việc mang tính thú vị, thách thức phù hợp với quan điểm cá nhân, cũng như điều kiện làm việc tốt hơn. 

Các hình thức trả lương (trả công)

Hình thức trả công theo sản phẩm

Dưới đây là một số chế độ đã và đang được áp dụng trong sản xuất:

  • Chế độ trả công sản phẩm trực tiếp cá nhân.
  • Chế độ trả công theo sản phẩm tập thể
  • Chế độ trả công theo sản phẩm gián tiếp
  • Chế độ trả công khoán
  • Chế độ trả công theo sản phẩm có thưởng
  • Chế độ trả công theo sản phẩm lũy tiến

Hình thức trả công theo thời gian.

Tiền công trả theo thời gian chủ yếu áp dụng đối với những người làm công tác quản lý, đối với công nhân sản xuất chỉ áp dụng ở những bộ phận không thể tiến hành định mức một cách chặt chẽ và chính xác, hoặc vì tính chất của sản xuất hạn chế, nếu thực hiện trả công theo sản phẩm sẽ không đảm bảo chất lượng sản phẩm, không đem lại hiệu quả thiết thực.

Mô tả qui trình tính lương

Bước công việc

Công việc

Người phụ trách

Ghi chú thời gian (có thể thay đổi tùy doanh nghiệp)

1

Chấm công hàng ngày ở tất cả các bộ phận

Chấm công tăng ca

Nhân viên HC-NS

 

2

Tổng kết Bảng chấm công tháng

Tổng kết số ngày công – Giờ công

Nhân viên HC-NS

Ngày 25 hàng tháng

3

Lập Bảng lương tháng từ danh sách thực tế của Bảng chấm công tháng

Lập Bảng quyết toán công từ danh sách thực tế của Bảng chấm công tháng

Thư ký nhân sự

Nhân viên HC-NS

Thực hiện trong hai ngày 23-24 hàng tháng

4

Lập Bảng quyết toán sản phẩm

QĐ phân xưởng

Hoàn tất vào ngày 27 hàng tháng

5

Bình bầu hệ số công theo Bảng quyết toán công

QĐ phân xưởng

TP HC-NS

Hoàn tất vào ngày 27 hàng tháng

6

Hoàn tất Bảng lương tháng

Thư ký nhân sự

nhân viên HC-NS

Hoàn tất vào ngày 28 hàng tháng

7

Kiểm tra kết quả

Chuyển phòng tổ chức kế toán

TP HC-NS

Trình Giám đốc HC-NS. Lưu vào cơ sở dữ liệu

8

Nhận tiền từ thủ quỹ

Bàn giao lương cho các bộ phận

Kết thúc

TP HC-NS

Thư ký nhân sự

Hoàn tất sau khi nhận tiền từ phòng tài chính kế toán một ngày

(T.A sưu tầm)


Banner-bottom