Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 4,211
Hôm qua 20,791
Tuần này 79,957
Tháng này 413,430
Tổng số 92,631,543
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Tương tác với đồng sự và những người bên ngoài tổ chức

Mặc dù phần lớn các nghiên cứu về lãnh đạo là tập trung vào mối quan hệ giữa người lãnh đạo với những người dưới quyền, song những nghiên cứu mô tả về lãnh đạo thấy rằng những người lãnh đạo sử dụng rất nhiều thời gian trong quan hệ với đồng sự và những người bên ngòai tổ chức hơn là chỉ đạo người dưới quyền và quan hệ cấp trên.

Những quan hệ của những người lãnh đạo là rất phức tạp, bao gồm: cấp dưới của cấp dưới; cấp trên của cấp trên; đồng sự ( những người cùng cấp trong tổ chức); những người dưới quyền của đồng sự; cấp trên cuả các đồng sự… Hơn nữa, những người lãnh đạo cũng giành một khỏang thời gian lớn để quan hệ với những người bên ngòai tổ chức như các khách hàng;các nhà cung cấp; những nhà thầu; đại diện của các cơ quan chính quyền; những nhân vật quan trọng trong cộng đồng.

Cấp quản lý càng cao thì số lượng mối liên hệ bên ngòai càng lớn và thời gian dành cho những mối liên hệ này càng nhiều. Trong những nghiên cứu về sử dụng thời gian của người lãnh đạo các nhà nghiên cứu cho rằng trong các tổ chức hiện đại những người lãnh đạo cấp cao sử dụng hơn 50% thời gian công tác của mình để đối ngọai.

Những quan hệ rộng lớn bên ngòai càng nhiều ở cấp lãnh đạo càng cao biểu hiện nhu cầu về thông tin của người lãnh đạo đối với những sự kiện và tình huống phức tạp và không chắc chắn mà những điều này có ảnh hưởng mạnh mẽ tới họat động và hiệu quả của tổ chức. Điều này cũng thể hiện sự thành công của tổ chức phụ thuộc lớn vào sự hợp tác và hỗ trợ của rất nhiều các nhân vật bên ngòai. 

                                                                                (T.T Sưu tầm )

Banner-bottom