Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 19,399
Hôm qua 17,036
Tuần này 76,283
Tháng này 300,434
Tổng số 93,095,549
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Định hướng nghề nghiệp cá nhân

Về định hướng nghề nghiệp cá nhân, tuỳ thuộc vào nhu cầu, quan điểm, hứng thú, các giá trị động viên ...

Các định hướng nghề nghiệp

 

Về định hướng nghề nghiệp cá nhân, tuỳ thuộc vào nhu cầu, quan điểm, hứng thú, các giá trị động viên, cá nhân có những định hướng nghề nghiệp sau đây:

 • Định hướng thực tiễn: Bị thu hút bởi các công việc, hoạt động ngoài trời, có khả năng làm việc thuộc ngành cơ khí, máy móc, trang thiết bị.
 • Định hướng nghiên cứu khám phá: Thiên về sự quan sát, học hỏi, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề.
 • Định hướng xã hội: Thích tiếp xúc người khác, thích giúp đỡ, cố vấn cho người khác.
 • Định hướng các nghề cổ truyền, thông thường: Thích làm trong sự quy định rõ ràng, luôn thực hiện tốt mệnh lệnh của cấp trên, tổ chức như thư ký, kế toán.
 • Định hướng kinh doanh: Có năng khiếu ảnh hưởng, thu hút, thuyết phục người khác nhằm đạt được các mục đích về kinh tế.
 • Định hướng nghệ thuật: Thu hút bởi những công việc đòi hỏi phải biểu lộ tình cảm cá nhân, xúc động, sáng tạo nghệ thuật, tự do nghề nghiệp và các hoạt động mang tính chất cá nhân.

Những điểm then chốt trong nghề nghiệp

Những điểm then chốt trong nghề nghiệp là những quan tâm hay giá trị mà một người không muốn từ bỏ một khi họ đã có sự lựa chọn. Có 8 loại then chốt trong nghề nghiệp:

 • Được làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc chuyên môn
 • Được làm công việc quản trị
 • Được làm việc sáng tạo
 • Được làm công việc độc lập
 • Được làm công việc ổn định, an toàn
 • Được phục vụ người khác
 • Được có quyền hành, sự ảnh hưởng, kiểm soát người khác
 • Được làm công việc đa dạng, phong phú

Nghiên cứu nêu trên, nhà quản trị có thể tiếp cận việc quản trị nguồn nhân lực một cách sâu sát hơn trên mỗi cá nhân, đồng thời có thể đề ra các chương trình hoạt động về định hướng và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên trong doanh nghiệp qua các cuộc hội thảo, cố vấn, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện công việc, đề ra các tiêu chuẩn và cơ hội cho nhân viên phấn đấu.

                                                                         (Long Hưng sưu tầm)


Banner-bottom