Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 14,359
Hôm qua 15,584
Tuần này 14,359
Tháng này 275,253
Tổng số 91,916,801
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Diễn biến và điều hành cuộc họp (2)

Thời gian trình bày của cuộc họp cũng khá quan trọng, các "Sếp" cần đảm bảo công bằng và cơ hội bình đẳng cho mọi thành viên tham gia phát biểu, cũng như phải có phần tổng kết ở cuối buổi họp...

Thời gian trình bày

Mục tiêu của bạn là đảm bảo công bằng và cơ hội bình đẳng cho mọi thành viên tham gia phát biểu.

 • “Bẻ gãy sự im lặng”, đặc biệt là khi các thành viên là quá nhút nhát hoặc thù địch.

 • Không cho phép “người cũ” làm hại “người mới”. Hãy nhớ rằng tất cả là bình đẳng.

 • Khuyến khích ý kiến tốt xuyên qua sự xung đột giữa các ý tưởng, nhưng cần tránh và không cho phép các mâu thuẩn cá nhân

 • Cẩn thận với những phản ánh đã đề nghị mà loại trừ nhau, chèn ép nhau. Tuy nhiên cũng có những đề nghị mà chứa đựng những mầm mống cho thành công của tương lai.

 • Khuyến khích ‘người mới” nói trước và sau đó là “người cũ”

 • Kết thúc với một lời phát biểu tích cực

 

Kết thúc cuộc họp

Giúp đỡ tập thể quyết định những bước tiếp theo.

Xem xét lại những bước đi tiếp theo đã được ấn định, đảm bảo rằng mỗi người đều biết rõ nhiệm vụ của mình. Hãy chắc chắn rằng mọi người đang chuyển từ “bàn bạc” sang “hành động”.

Ở phần kết luận, hãy tổng kết lại những gì tập thể đã làm được.

Lịch sự cảm ơn sự tham gia và đóng góp của mọi người

Nội dung tối thiểu cơ bản của biên bản cuộc họp:

 • Thời gian, ngày, nơi họp và chủ toạ cuộc họp
 • Tên của tất cả thành viên dự họp và thành viên vắng mặt (cùng với lý do vắng mặt).
 • Toàn bộ các nội dung thảo luận, ra quyết định, trách nhiệm cá nhân cho các nhiệm vụ được phân công.
 • Thời điểm kết thúc họp
 • Thời gian, ngày, nơi chốn cho lần họp kế.

Tài nguyên tốt nhất cuả tư liệu và ký ức của một cuộc họp là biên bản cuộc họp, vì thế hãy dùng một ít thời gian của bạn để đảm bảo rằng chúng đã được soạn thảo thích hợp.

 

Những hành động tiếp theo

Đánh giá về cuộc họp: Những gì đã làm được? Những gì chýa làm được? Những gì cần cải thiện trong những lần tiếp theo?

Chuẩn bị những việc “hậu- bàn bạc” sau khi cuộc họp kết thúc.

Trên cõ sở biên bản cuộc họp và cảm nhận của chính mình, bạn hãy soạn ra một văn bản miêu tả đầy đủ và rõ ràng về cuộc họp và đừng quên đýa vào những lời bình luận, câu hỏi, phê phán, và phân tích theo chiều sâu để nâng cao chất lượng của văn bản.

Gửi văn bản này tới tất cả những người tham gia cuộc họp, cũng nhý tới những nhân vật quan trọng khác trong tổ chức.

Giám sát tiến trình thực hiện các bước đi tiếp theo

                                                                                                                                    (A.K sưu tầm)


Banner-bottom