Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 10,364
Hôm qua 12,771
Tuần này 50,212
Tháng này 274,363
Tổng số 93,069,462
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Quản trị thông tin

Các thông tin cá nhân cũng như thông tin trong các bộ phận là một loại "Tài sản vô hình" của doanh nghiệp cần có chính sách quản trị hợp lý, nhằm khai thác và sử dụng  cách các thông tin đó....

Quản trị thông tin cá nhân:

Thông tin đầu ra (output)

Thông tin output là những thông tin chúng ta đã chuyển đi cho một bộ phận hoặc cá nhân khác. Thông tin output gồm hai loại:

Những thông tin chúng ta phải chuyển đi và không cần kiểm soát (đó là những thông tin mà đối tác cần, thông thường là những thông tin dành cho “khách hàng”),

Những thông tin mà chúng ta cần phải kiểm soát (thường là những thông tin chuyển cho “nhà cung cấp”.

 

Một số loại thông tin đầu ra có thể kể ra gồm:

 • Thông tin gửi khách hàng bên ngoài.
 • Thông tin gửi khách hàng nội bộ.
 • Thông tin theo hàng ngang.
 • Thông tin cho các bộ phận chức năng.
 • Thông tin cho cấp trên (để báo cáo công việc).
 • Thông tin cho cấp dưới (để thực hiện công việc V.v…

Theo dõi thông tin đầu ra (dùng sổ theo dõi thông tin output)

Chỉ cần theo dõi với các thông tin mà chúng ta cần kiểm soát. Có thể dùng sổ giao việc, sổ giao thông tin…để kiểm soát thông tin output.

Các nội dung chính cần phải kiểm soát là: thời gian chuyển giao, người nhận, ngày cần phản hồi (feedback), kết quả, diễn giải (theo dõi).

 

Thông tin đầu vào (input):

Thông tin đầu vào bao gồm các thông tin cần để có thể thực hiện công việc, và thông tin mà chúng ta phải thực hiện công việc.Cả hai loại thông tin này đều cần thiết cho quá trình thực hiện công việc của cá nhân và cần thiết phải kiểm soát. Các thông tin cần phải thực hiện nên được ghi nhận trong sổ tiếp nhận và xử lý thông tin.

Quản trị thông tin bộ phận: Các đối tác nhận thông tin từ một phòng, ban 

 • Giám đốc

 • Phòng chức năng.

 • Bộ phận input

 • Bộ phận output

 • Nhân viên.

                                                                                      (Hoa Hạ sưu tầm)


Banner-bottom