Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 21,023
Hôm qua 21,421
Tuần này 21,023
Tháng này 450,035
Tổng số 89,808,037
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Dự báo nhu cầu nguồn lao động (2)

So sánh các dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong dài hạn và nguồn nhân sự có sẵn. Xác dịnh dược khối lượng công việc đối với các mực tiêu và kế hoạch ngắn hạn. Phân tích khả năng cung cầu lao động cho các kế hoạch ngắn hạn...

 

Phân tích quan hệ cung cầu, khả năng điều chỉnh hệ thống quản trị nguồn nhân lực:

So sánh các dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong dài hạn và nguồn nhân sự có sẵn

Xác dịnh dược khối lượng công việc đối với các mực tiêu và kế hoạch ngắn hạn

Phân tích khả năng cung cầu lao động cho các kế hoạch ngắn hạn

Lưu ý: dự báo nguồn nhân lực không phải là những con số cố định, chúng cần được xem xét lại theo những điều kiện, bối cạnh của doanh nghiệp

Sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung đến nên kinh tế thị trường, vấn đề cạnh tranh khóc liệt, các cuộc suy thoái kinh tế, trinh dộ trang bi hiện đại và chi phí lao động ngày càng tăng trong thập kỹ vừa qua đã làm cho vấn đề thừa nhân viên trong các doanh nghiệp trở thành một vấn đề có tính chất chiến lược ở nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, các nước trong nền kinh tế chuyển đổi, tinh giảm biên chế không phải lúc nào cũng mang lai lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức.

Những sai lầm thường gặp:

Trả tiền quá nhiều làm tăng chi phí

Công nhân nhận tiền trợ cấp thôi việc sau đó lại được tuyển lại, gây lãng phí

Tuyển ngược lại; chương trình trợ cấp thôi việc làm cho nhân viên sang giá nhận tiền trợ cấp và đi tìm chỗ làm khác

Để tránh sai lầm, cần phải:

Đảm bảo rằng giảm chi phí nhân sự sẽ không làm giãm sản lượng

Tính toán đầu dử các chi phí khi thực hiện khi giảm biên chế

Sử dụng các tiêu thức công bằng nhất trong việc đánh giá công việc để cho nghỉ việc

Xem xét thậm trọng thời gian để thông báo thực hiện tinh giảm biên chế để giảm bớt thiệt hại cho quá Trình thực hiện công việc trong công ty:

Quan tâm đến những người còn lại, thực hiện cố vấn, đào tạo quan tâm họ

Thực hiện chương trinh trợ cấp.

 

Thực hiện

Hoạch định nguồn nhân nhân lực cho biết thừa, thiếu nhân viên cho hoạt động kinh doanh. Để đảm bảo cho doanh nghiệp luôn có đủ số lượng lao động, doanh nghiệp phải chú trọng không chỉ các công việc thuộc về tuyển dụng, tinh giảm biên chế mà phải thực hiện phối hợp các chính sách, kế hoạch, chương trình quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: đào tạo và phát triển, trả công, động viên, kích thích, tạo nơi làm việc. Vì thế, tất cả các hoạt động quản trị nguồn nhân lực dều liên quan ít nhiều đến hoạch định nguồn nhân lực

Các biện pháp thường áp dụng khi cầu vượt cung:

 • Đào tạo, tái đào tạo
 • Đề bạt nội bộ
 • Tuyển dụng bên ngoài
 • Sử dụng lao đọng không thường xuyên
 • Sử dụng lao động vệ tinh
 • Thực hiện chế độ làm thêm giời

Các biện pháp thường áp dụng khi cung vượt cầu:

 • Cho nghỉ việc có 2 loại: tạm thời và vĩnh viễn
 • Nghỉ không ăn lương
 • Cho thuê
 • Giảm bớt giờ làm hoặc làm chung việc
 • Nghỉ hưu sớm
 • Không bổ sung nhân viên cho các chức vụ trống

Kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện là hướng dẫn các hoạt động hoạch định nguồn nhân lực, xác định các sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện, các nguyên nhân đến các sai lệch đó và đề ra biện pháp hoàn thiện.

Cách đánh giá và kiểm tra giúp cho một công ty hay một doanh nghiệp dễ dàng nhân ra cái sai lệch của họ về kế hoạch và thực hiện trong các lĩnh vực như:

 • Số lượng và chất lượng nhân viên
 • Năng suất lao động
 • Tỉ lệ thuyên chuyển nhân viên
 • Chi phí tuyển dụng đối với một nhân viên
 • Sự hài lòng của nhân viên đối với một công việc

  

Kết luận:

Hoạch định nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp tận dụng được tối đa nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nhân viên thông qua quá trình đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực giỏi. hoạch định nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp giải quyết những kho khăn và tim kiếm đua ra đương lối phát triển theo các mục tiêu mong muốn, giảm bớt các bất trắc, rủi ro, sai lầm lãng phí để bảo đảm cho doanh nghiệp có được đúng người đúng việc, đúng thời điểm cần thiết đối phó với thay đổi thị trường và đối thủ cạnh tranh, giúp doanh nghiệp thấy được các sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện một cách rõ ràng, công khai, thẳng thắn hơn tạo được tính trung thành trong nguồn nhân lực.

(Minh Minh sưu tầm)


Banner-bottom