Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Video-Clips \
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Hôm nay 16,553
Hôm qua 25,834
Tuần này 120,890
Tháng này 278,816
Tổng số 86,841,100
Học guitare với TS. Nguyễn Hữu Quyền
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Diễn đàn
Kim Long Nam
Mio
Văn hóa tổ chức và lãnh đạo

Văn hóa tổ chức (Organizational Culture) là mô hình của các tiêu chuẩn và niềm tin được san sẻ, cho phép mọi người trong tổ chức hiểu được họat động của tổ chức mình và trang bị cho họ những quy tắc ứng xử.

Hay nói rõ nghĩa hơn, văn hóa tổ chức là tổng hợp những nét đặc trưng của tổ chức, nó chi phối nhận thức và hành vi của con người trong tổ chức, cùng những giá trị, chuẩn mực, nề nếp, tác phong mà tổ chức có được.

Văn hóa tổ chức có thể được định nghĩa “Một mẫu thức cơ bản do tổ chức phát triển khi nó bắt đầu đối phó với vấn đề thích nghi với môi trường bên ngoài và sự hòa hợp nội bộ, mẫu thức này đã vận động đủ tốt để được xem là có giá trị và nó được dạy cho các thành viên mới như là một cách đúng đắn để nhận thức, suy nghĩ và cảm nhận”. 

Reynolds đã xây dựng mô hình văn hóa tổ chức với 15 khía cạnh chính, trong đó có 5 khía cạnh cần đặc biệt lưu tâm;

  • Chú trọng đối nội hay đối ngoại
  • Tập trung vào nhiệm vụ của tổ chức hay xã hội
  • Chú trọng đến chủ nghĩa cá nhân hay tập thể
  • An toàn hay mạo hiểm
  • Tùy cơ ứng biến hay hoạch định kế hoạch.

Văn hóa tổ chức có ảnh hưởng to lớn đến các quyết định kinh doanh, do đó sẽ tác động đến toàn bộ quá trình quản trị chiến lược của tổ chức. Nếu công tác quản trị chiến lược có thể tận dụng được các sức mạnh của văn hóa, ví dụ như: đạo đức nghề nghiệp vững vàng, niềm tin vào những giá trị đạo đức, những nhận thức đúng đắn…thì nhà quản trị có thể thường xuyên thực hiện các thay đổi hợp lý một cách nhanh chóng và dễ dàng, quản trị chiến lược sẽ mang lại hiệu quả cao. Ngược lại, nếu không nhận thức được giá trị tiềm năng của văn hóa, có thể dẫn đến những hậu quả: mối quan hệ giừa các bộ phận trong tổ chức không được xử lý tốt, giữa các bộ phận không có sự hợp tác, thông tin liên lạc bị ách tắc, tức là tổ chức không có khả năng thích nghi với những sự thay đổi, quản trị chiến lược không hiệu quả.

                                                                                     (Mai Hoa sưu tầm)


Banner-bottom