Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 6,463
Hôm qua 23,728
Tuần này 6,463
Tháng này 623,627
Tổng số 89,981,682
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Quản trị theo mục tiêu

Những lực lượng môi trường bên ngoài thường có ảnh hưởng lớn lao tới mục tiêu như chủ nhân, những nhà cung cấp, những hãng cạnh tranh, ảnh hưởng tới tổ chức bằng những qui phạm xã hội, những ràng buộc riêng biệt.

Thứ nhất, những lực lượng môi trường bên ngoài thường có ảnh hưởng lớn lao tới mục tiêu như chủ nhân, những nhà cung cấp, những hãng cạnh tranh, ảnh hưởng tới tổ chức bằng những qui phạm xã hội, những ràng buộc riêng biệt, những chiến dịch làm áp lực những sự kiểm soát trực tiếp và làm thành viên của hội đồng giám đốc, vì vậy việc đặt mục tiêu là một phần đặt tiến trình thiết lập giữa hãng và yếu tố hoàn cảnh bên ngoài.

Thứ hai, những nguồn lực của DN ảnh hưởng tới tính chất và mức độ của những mục tiêu. Những DN có cơ sở tài nguyên lớn lao có khả năng đối phó với hoàn cảnh môi trường tốt hơn. Vì căn cứ nguồn lực lớn hơn cho phép xem xét một tầm mức rộng hơn của những mục tiêu.

Thứ ba, những quan hệ quyền lực và chính trị nội bộ của hãng cũng ảnh hưởng đến việc mục tiêu. Những hãng có sự hỗ trợ của nhân viên và những nhóm nhân viên then chốt có thể đặt mục tiêu cấp cao hơn, triển vọng nhiều hơn. Hơn nữa những quan hệ quyền lực của những người đặt mục tiêu có thể có một ảnh hưởng lớn lao đến sự chọn lựa cuối cùng của những mục tiêu. những cá nhân thường mặc cả với nhau về những mục tiêu bằng cách sử dụng tiền tài địa vị, cấp bậc và quyền lực.

Thứ tư, năng lực, phẩm chất những nhà quản trị điều hành cao cấp ảnh hưởng tới việc đặt những mục tiêu. Những giá trị này xuất phát từ đào tạo, kinh nghiệm chung và thông tin nhận được tâị chỗ, những giá trị có thể tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ quyết định cá nhân của ông ta. Để sử dụng kiểm soát đầu ra hiệu quả nhất, nhiều tổ chức thực thi việc quản trị theo mục tiêu. Quản trị theo mục tiêu là một hệ thống đánh giá các nhà quản trị bởi khả năng của họ đạt các mục tiêu cụ thể của tổ chức hay thực hiện các tiêu chuẩn và đáp ứng với ngân sách điều hành.

Quản trị theo mục tiêu cần các bước sau:

Thiết lập các mục tiêu cụ thể tại mỗi cấp của tổ chức

Quản trị theo mục tiêu bắt đầu khi các mục tiêu toàn bộ tổ chức như các chỉ tiêu hiệu suất tài chính như đã nói. Sau đó, việc thiết lập các mục tiêu lan toả xuống phía dưới của tổ chức khi các nhà quản trị các bộ phận và các chức năng thiết lập các mục tiêu của họ nhằm đạt được mục tiêu công ty.

Làm cho việc thiết đặt mục tiêu thành một quá trình tham gia

Một bộ phận quan trọng của quản trị theo mục tiêu đó là, tại mỗi cấp các nhà quản trị ngồi lại cùng với các đơn vị phụ thuộc để xác định cùng nhau các mục tiêu thích hợp, khả thi và quyết định về ngân sách cần thiết để đạt được mục tiêu. Do đó, các thuộc cấp tham gia vào quá trình thiết lập mục tiêu, chính quá trình này là cách thức để gắn các cam kết đạt được mục tiêu và đáp ứng ngân sách của họ.

Định kỳ xem xét quá trình hướng đến đáp ứng các mục tiêu

Một khi các mục tiêu cụ thể đã được chấp thuận, các nhà quản trị ở tất cả các cấp, các nhà quản trị phải chịu trách nhiệm thực hiện chúng. Theo định kỳ, cùng với các thuộc cấp các nhà quản trị phải tiến hành đánh giá quá trình. Thông thường việc tăng lương, thăng tiến nên gắn với quá trình đặt mục tiêu và những nhà quản trị đạt được mục tiêu sẽ được tưởng thưởng nhiều nhất. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu vấn đề thiết kế hệ thống thưởng như thế nào để động viên các nhà quản trị và các nhân viên khác trong được tổ chức.

(Thanh Thư sưu tầm)


Banner-bottom