Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 14,155
Hôm qua 17,238
Tuần này 122,003
Tháng này 455,476
Tổng số 92,673,605
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Phương pháp Mc.Kinsey

Rõ ràng, nhiều công ty và các doanh nghiệp tư vấn quản trị đã nhận thức được các hạn chế của BCG và tìm các cách tiếp cận khác nhằm sửa chữa các hạn chế nêu trên. Tương tự, các tư vấn quản trị McKinsey and Company đã phát triển một ma trận danh mục để sử dụng với phạm vi rộng rãi hơn các nhân tố đánh giá tính hấp dẫn của ngành mà trong đó SBU cạnh tranh.

Đánh giá các SBU

Đánh giá tính hấp dẫn của ngành

Các nhân tố đánh giá tính hấp dẫn ngành bao gồm: tăng trưởng, tính chất chu kỳ, cường độ cạnh tranh, và tính năng động công nghệ. Đánh giá vị thế cạnh tranh dựa trên các nhân tố thị phần và vị thế tương đối trên góc độ chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh giá, phân phối và cải tiến. Quá trình này gồm 4 bước sau đây:

 • Định ra các yếu tố thể hiện sự hấp dẫn của ngành, như: qui mô, khả năng tăng trưởng, lợi nhuận,…
 • Xác định trọng số cho mỗi yếu tố tùy theo cách đánh giá của công ty
 • Cho điểm các yếu tố, có thể cho từ 1 – 5
 • Tính tổng số điểm của tất cả các yếu tố.

Đánh giá vị thế cạnh tranh của các SBU

Tương tự như trên, quá trình đánh giá này cũng bao gồm 4 bước, nhưng đối tượng xét là các SBU.

Phân loại các SBU

Cách phân loại các SBU cũng tương tự như trong ma trận BCG, nhưng ma trận này được chia thành 9 ô, trong đó:

 • Có một ô thể hiện các SBU -dấu chấm hỏi ở vị thế cạnh tranh yếu trong những ngành hấp dẫn mạnh.
 • Các SBU này trong tương lai có thể trở nên tốt nhất hoặc xấu nhất.
 • Các SBU ở vị thế cạnh tranh mạnh trong những ngành kém hấp dẫn được xem như nguồn thu lợi nhuận.
 • Các SBU trung bình ở những ngành có tính hấp dẫn và vị thế cạnh tranh trung bình.

  Mục tiêu chiến lược của từng loại SBU:

  • Củng cố, giữ vững những SBU tốt nhất
  • Nuôi dưỡng các SBU chấm hỏi
  • Sử dụng các SBU ở vị thế cạnh tranh mạnh trong những ngành kém hấp dẫn, để thu lợi nhuận, đầu tư cho các SBU có triển vọng.
  • Các SBU trung bình thì cần xem xét: làm cho nó tốt lên hoặc bỏ nó đi, nếu nó trở nên quá xấu.

   

  Ưu, nhược điểm của phương pháp

  Ưu điểm:

  • Phân loại các SBU dựa trên nhiều yếu tố (hơn BCG)
  • Mêm dẻo, linh hoạt

  Nhược điểm:

  • Việc xác định trọng số và điểm số của các yếu tố mang tính chủ quan
  • Chỉ xem xét vị thế hiện tại của các SBU, mà không tính đến trường hợp nó có thể thay đổi qua các giai đoạn phát triển của ngành.

  (Kìm Tiền sưu tầm)


Banner-bottom