Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 5,527
Hôm qua 23,728
Tuần này 5,527
Tháng này 622,691
Tổng số 89,980,746
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

Tìm kiếm – Sơ tuyển - Phỏng vấn

Đây là 3 bước tiếp theo trong quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực sau khi thực hiện bước phân tích và các định công việc. Thực hiện tốt ba bước này sẽ giúp doanh nghiệp có được lực lượng nhân lực tốt trong quá trình quản lý.

Tìm kiếm

 

-         Các nguồn tuyển dụng:

-         Thông báo tuyển dụng nội bộ;

-         Do nhân viên giới thiệu;

-         Quảng cáo; Internet;

-         Thuê chuyên gia;

-         Thông qua các văn phòng giới thiệu việc làm;

-         Hợp đồng với các công ty cung cấp nguồn nhân lực cao cấp.

-         Mẫu hồ sơ cho ứng viên:

-         Thông tin chung;

-         Kinh nghiệm làm việc;

-         Nguồn thẩm tra về công việc và cá nhân.

Sơ tuyển

Sơ tuyển nhằm loại bớt những người không đáp ứng các yêu cầu. Sơ tuyển có thể thông qua các biện pháp phỏng vấn sơ bộ, nghiên cứu lý lịch và kiểm tyra trắc nghiệm.

 

-         Nghiên cứu lý lịch: Lịch sử làm việc; Các khoảng trống lớn trong công việc; Sự thay đổi công việc liên tục; Sự thay đổi trong định hướng nghề nghiệp; Lý lịch cẩu thả; Thiếu thư xin việc đính kèm; Hình ảnh giống hệt,…

-         Kiểm tra trắc nghiệm: Về trình độ học vấn hay ngoại ngữ; Về kiến thức, kinh nghiệm; Đặc tính cá nhân; …

Phỏng vấn

Phỏng vấn trực diện là một cơ hội để cả doanh nghiệp và ứng viên hiểu nhau hơn. Cần chuẩn bị một bộ câu hỏi phỏng vấn thống nhất để dễ dàng so sánh các ứng viên khác nhau. Các câu hỏi nên tập trung vào 4 nhóm sau: các yếu tố chung về công việc; trình độ học vấn, các yếu tố kỹ thuật và yếu tố đặc biệt; các yếu tố vô hình.

Tiến hành một cuộc phỏng vấn:

 

-         Chuẩn bị:

 

§         Kiến thức hoàn chỉnh về vị trí cần tuyển và phẩm chất cần thiết của ứng viên;

§         Bộ câu hỏi phỏng vấn;

§         Bảng chấm điểm ứng viên

 

-         Tiến hành phỏng vấn:

  • Quan sát và lắng nghe các ứng viên;
  • Đặt câu hỏi để lấy thêm thông tin;
  • Luôn nhớ rõ mục tiêu cơ bản của phỏng cấn;
  • Chuẩn bị sẵn sàng các câu trả lời các câu hỏi của ứng viên.
  • Kết thúc và lập hồ sơ:
  • Biết cách thức và thời điểm kết thúc;
  • Ghi chép thông tin và đánh giá ngay.

Banner-bottom