Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 17,158
Hôm qua 16,033
Tuần này 17,158
Tháng này 474,512
Tổng số 92,692,641
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Các dạng sở hữu xâm nhập (2)
Có nhiều phương thức để cho các doanh nghiệp muốn xâm nhập thị trường như: Xuất khẩu, chuyển nhượng bản quyền, đại lý độc quyền ...

Liên doanh

Ưu điểm:

 • Có được những kỹ năng, nguồn lực bổ sung
 • Dễ tiếp cận thị trường
 • Chia sẻ vốn đầu tư và rủi ro
 • Tránh được hàng rào thương mại
 • Giảm chi phí vận tải
 • Được sự ủng hộ của nước sở tại
 • Tạo được hình ảnh đẹp của nước sở tại.

Nhược điểm

 • Không ổn định về lâu dài
 • Dễ xung đột thường xuyên về lợi ích, văn hóa
 • Khó khăn chấp dứt hợp đồng
 • Các bên phải phối hợp ở mức độ cao
 • Phải phơi bày các thông tin chiến lược, bí quyết công nghệ cho đối tác
 • Mở rộng hoạt động quốc tế chậm do phải quản lý nhiều

Điều kiện áp dụng

 • Áp dụng cho các thị trường có môi trường hoạt động khó khăn và nhiều rủi ro
 • Khi đối tác có những khả năng hoặc năng lực quan trọng về mặt chiến lược
 • Khi dự án là quá lớn so với năng lực hạn chế về tài chính
 • Bị nước sở tại ép buộc đầu tư theo hình thức liên doanh
 • Khi tiềm năng thị trường thực sự đầy hứa hẹn.

Sở hữu hoàn toàn thông qua xây dựng mới

Ưu điểm:

 • Tiềm năng lợi nhuận cao
 • Nước sở tại ủng hộ
 • Kiểm soát tối đa các hoạt động ở nước ngoài
 • Bảo vệ cao bí quyết công nghệ
 • Tiết kiệm chi phí vận tải
 • Tránh hàng rào thương mại
 • Tránh những rủi ro do bíến động tỷ giá hối đoái
 • Dễ tạo động lực đối với nguồn nhân lực do được chủ động hòan toàn

Nhược điểm

 • Xâm nhập chậm vì cần thời gian hình thành
 • Bất lợi so với các nhà cạnh tranh địa phương về nguồn lực, vị trí, và hiểu biết thị trường, nên cạnh tranh gay gắt hơn
 • Đòi hỏi vốn lớn và năng lực quản lý tốt hơn
 • Rủi ro chính trị cao
 • Khi quá trình sản xuất đã được thiết lập, có thể rất khó thay đổi

Điều kiện áp dụng

 • Khi thị trường hấp dẫn cao
 • Khi cần tuyệt đối bí mật công nghệ
 • Khi có đủ vốn và năng lực quản lý
 • Khi muốn tránh hoặc thoát khỏi những qui định của nước chủ nhà.

Sở hữu hoàn toàn thông qua thôn tính các đơn vị có sẵn

Ưu điểm:

 • Xâm nhập nhanh vào thị trường
 • Nhãn hiệu và vị trí trên thị trường đã được thiết lập
 • Thông tính được bí quyết công nghệ, các hệ thống và các nguồn lực
 • Không tạo ra năng lực tăng thêm nên không gây cạnh tranh căng thẳng hơn
 • Ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng
 • Tiềm năng lợi nhuận cao
 • Tiết kiệm chi phí vận tải
 • Tránh hàng rào thương mại
 • Tránh được những rủi ro do biến động tỷ giá hối đoái

Nhược điểm

 • Đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhất, rủi ro cao nhất
 • Gặp những rắc rối của việc thôn tính và sáp nhập
 • Đánh động các nhà cạnh tranh
 • Khó bán lại công ty sau khi đã mua
 • Thường không đủ thời gian để kiểm tra công ty bị thôn tính
 • Gặp rắc rối về sự chấp nhận về mặt chính trị.

Điều kiện áp dụng

 • Xâm nhập thị trường đã bão hòa
 • Đối tượng thôn tính bán dưới giá
 • Xâm nhập thị trường khó khăn do rào cản xâm nhập cao
 • Khi muốn tiếp cận những công nghệ quan trọng, vị trí, địa điểm, hoặc những năng lực nghiên cứu phát triển.
 •                                                                                          (Thúy Vân sưu tầm)

Banner-bottom