Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 16,254
Hôm qua 16,033
Tuần này 16,254
Tháng này 473,608
Tổng số 92,691,737
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Khung cảnh để hình thành các chiến lược vận hành toàn cầu

Trong thị trường rộng lớn của thế giới, những chiến lược tốt nhất không phải thuần túy là chiến lược toàn cầu hay chiến lược đa địa phương, mà là sự kết hợp cả hai loại chiến lược này.

Những quan hệ chính quyền như là lợi thế cạnh tranh

Quyền lực của chính quyền có thể đóng nhiều vai trò. Đó là những lợi ích và những chi phí đối với nhà cạnh tranh quốc tế. Các bên hữu quan này có thể là:

  • Những người lập chính sách
  • Người cùng đàm phán
  • Nhà cung ứng
  • Nhà cạnh tranh
  • Khách hàng
  • Những người trong bộ máy chính quyền.

Các chiến lược toàn cầu và đa địa phương

Những áp lực về kinh tế, xã hội làm cho những nhà cạnh tranh quốc tế phải đối mặt với hai hướng đối nghịch:

  • Có những áp lực kinh tế khuyến khích các nhà quản lý đối xử với các hoạt động tại các quốc gia khác nhau, chỉ như là một bộ phận của một số tổng thể lớn, mà tổng thể này phải được quản lý sao cho đạt tới hiệu quả chung. Nói cách khác, các nhà quản lý chịu sự cưỡng bách kinh tế và chiến lược toàn cầu.
  • Có những áp lực xã hội khuyến khích các nhà quản lý trong mỗi quốc gia phải phản ứng với những hòan cảnh kinh tế và chính trị riêng biệt của từng quốc gia trong một phẩn nhỏ của toàn bộ thị trường thế giới. Nói cách khác, các nhà quản lý chịu sự cưỡng bách xã hội và kinh tế và chiến lược đa địa phương.

Kết hợp các chiến lược toàn cầu và đa địa phương

Trong thị trường rộng lớn của thế giới, những chiến lược tốt nhất không phải thuần túy là chiến lược toàn cầu hay chiến lược đa địa phương, mà là sự kết hợp cả hai loại chiến lược này. Đó là sự hội tụ của chiến lược toàn cầu và chiến lược đa địa phương.

                                                                                     (Kim Loan sưu tầm)


Banner-bottom