Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 17,176
Hôm qua 16,033
Tuần này 17,176
Tháng này 474,530
Tổng số 92,692,659
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Chiến lược kinh doanh quốc tế và lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh của chiến lược chi phí thấp nhất cũng có thể được tạo ra bởi các yếu tố của chiến lược toàn cầu, hoặc của chiến lược đa địa phương...

Khác biệt hoá

Lợi thế cạnh tranh do khác biệt hóa có thể được tạo ra bởi các yếu tố của chiến lược toàn cầu, hoặc của chiến lược đa địa phương. Ví dụ như:

Từ chiến lược toàn cầu:

 • Lợi thế kinh tế theo qui mô trong quảng cáo, khuyến mãi trên toàn cầu
 • Hoạt động R&D cho ra được những năng lực trên phạm vi toàn cầu
 • Tạo ra các mức độ nhất quán của dịch vụ trên toàn cầu

Từ chiến lược đa địa phương:

 • Điều chỉnh hoạt động quảng cáo, khuyến mãi theo sở thích của địa phương.
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm đơn chiếc phù hợp với nhu cầu địa phương
 • Thích ứng dịch vụ khách hàng theo những chuẩn mực văn hóa địa phương.

Chi phí thấp nhất

Tương tự như trên, lợi thế cạnh tranh của chiến lược chi phí thấp nhất cũng có thể được tạo ra bởi các yếu tố của chiến lược toàn cầu, hoặc của chiến lược đa địa phương.

Từ chiến lược toàn cầu:

 • Lợi thế kinh tế theo qui mô do sản xuất tập trung các sản phẩm đã được tiêu chuẩn hóa cao
 • Giảm sự trùng lắp tồn kho

Từ chiến lược đa địa phương:

 • Chi phí vận tải giảm do sản xuất tại địa phương
 • Tránh được thuế nhập khẩu do sản xuất trong nước

Phản ứng nhanh

Tương tự như hai trường hợp trên, có thể kể ra những ví dụ đối với chiến lược phản ứng nhanh như sau:

Từ chiến lược toàn cầu:

 • Nỗ lực hợp tác tập trung với nguồn lực lớn để giải quyết những vấn đề trong việc thiết lập những hoạt động tại thị trường mới
 • Hoạt động R&D nhanh hơn (do sự phối hợp trên toàn cầu)

Từ chiến lược đa địa phương:

 • Liên doanh với các đơn vị tại địa phương để khởi xướng mọi thứ nhanh hơn
 • Phản ứng tốt hơn đối với những thay đổi của địa phương

Sự ủng hộ của chính quyền

Những ưu thế cạnh tranh là:

Từ chiến lược toàn cầu:

 • Sức mạnh đàm phán lớn lơn khi thực hiện đơn lẻ từng địa phương
 • Năng động chuyển đổi các hoạt động trong những tình huống khác nhau ở các vị trí cụ thể.

Từ chiến lược đa địa phương:

 • Danh tiếng tốt hơn từ việc sử dụng lao động tại địa phương
 • Năng động điều chỉnh theo phong tục và luật pháp của từng địa phương.

                                                                                       (Lưu Linh sưu tầm)


Banner-bottom