Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 17,188
Hôm qua 16,033
Tuần này 17,188
Tháng này 474,542
Tổng số 92,692,671
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Những khía cạnh chiến thuật của thực hiện chiến lược

Việc phát triển các mục tiêu ngắn hạn đúng đắn chính là điểm cốt lõi xác định sự thành công hay thất bại của một chiến lược...

Đưa sứ mạng của công ty vào hành động

Xét một cách tổng quát và xuyên suốt, thì sở đồ thể hiện quá trình hoạch định của một doanh nghiệp có thể biểu diễn như sau:

Quá trình hoạch định đi từ bao quát, tổng thể tới cụ thể. Nó bắt đầu từ tầm nhìn chung rộng lớn tới ngân sách cụ thể hàng năm.

Càng đi vào cụ thể thì sự phức tạp và chi tiết càng tăng lên.

Càng vào cụ thể thì sự thay đổi ngắn hạn diễn ra càng nhiều và có thể nói là nhiều nhất.

Phát triển những mục tiêu ngắn hạn

Việc phát triển các mục tiêu ngắn hạn đúng đắn chính là điểm cốt lõi xác định sự thành công hay thất bại của một chiến lược. Đặc tính của các mục tiêu ngắn hạn là:

 • Cụ thể
 • Có thể đo lường được
 • Có thể giao cho mọi người (không phải là bí mật)
 • Thách thức, nhưng khả thi
 • Có giới hạn bằng thời gian cụ thể.

Các mục tiêu ngắn hạn phải đảm bảo nhằm đạt tới các mục tiêu dài hạn của chiến lược tổng thể và hội nhập một cách hiệu quả vào chiến lược chung. để có được điều đó, cần phải nhận thức rõ ràng và giải quyết nhiều vấn đề. Những vấn đề quan trọng nhất có thể gồm:

 • Sự nhất quán logic (từ dài hạn ra ngắn hạn và chiều ngược lại, đều logic)
 • Sự hợp lý của tổ chức và hợp lý của cá nhân (về lợi ích).

Vai trò các chính sách trong thực hiện các chiến lược

Đầu tiên, cần phân biệt các khái niệm chính sách với các khái niệm khác, như: thủ tục, luật lệ (qui định).

 • Chính sách được xem nhưn những chỉ dẫn chung
 • Thủ tục là một loạt các yêu cầu để thực hiện một nhiệm vụ nào đó (qui trình)

 • Luật lệ (hay qui định) được xem như những văn bản cụ thể về những việc được làm hoặc không được làm, trong những tình huống cụ thề.

Vai trò của chính sách trong thực hiện hiện các chiến lược có thể kể ra là:

 • Các chính sách được lập ra để hỗ trợ và củng cố tối đa cho các mục tiêu dài hạn đã đặt ra từ trước.
 • Các chính sách cần phải cụ thể và ổn định vì nhiệm vụ của chúng là làm giảm những bất trắc trong hoạt động chung và tạo ra sự thống nhất, nhịp nhàng trong công việc của các nhóm và cá nhân.
 • Các chính sách sẽ xác định những quyết định kinh doanh hàng ngày trong quản trị chiến lược.

                                                                                      (Lan Anh sưu tầm)


Banner-bottom