Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 16,351
Hôm qua 16,033
Tuần này 16,351
Tháng này 473,705
Tổng số 92,691,834
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Đạt tới sự hội nhập: Thách thức chủ yếu trong thực hiện chiến lược

Mục tiêu này xem ra không dễ dàng trên thực tế, vì các nhà quản trị từng bộ phận  chức năng thường có xu hướng bảo vệ lợi ích riêng của họ, nên có thể dẫn đến sự phá huỷ những mục tiêu chung...

Hợp tác đan xen giữa các chức năng

Mục tiêu này xem ra không dễ dàng trên thực tế, vì các nhà quản trị từng bộ phận chức năng thường có xu hướng bảo vệ lợi ích riêng của họ, nên có thể dẫn đến sự phá huỷ những mục tiêu chung. Một giải pháp là việc hình thành “những đội làm việc đan xen chức năng” (Cross-functional Teams).

Khi một nhiệm vụ được hình thành, doanh nghiệp có thể tổ chức ra đội thực hiện nhiệm vụ đó. Thành viên của đội này lấy ra từ các nhà quản trị và chuyên gia giỏi của các bộ phận chức năng khác nhau. Xong nhiệm vụ thì giải tán đội đó.

 Hội nhập hoạt động giữa các đơn vị kinh doanh 

Các công ty xây dựng chiến lược đa dạng hóa thường có nhiều đơn vị kinh doanh chiến lược (như ở các chương trước chúng ta đã biết). Điều này dẫn đến một đòi hỏi là cần tạo ra sự hội nhập giữa các đơn vị kinh doanh, cụ thể là trong các phạm vi:

  • Sử dụng chung các cơ sở hạ tầng, như: năng lực sản xuất, chương trình quản lý, hệ thống kho bãi, các hoạt động hậu cần (hành chính, kế toán,…)
  • Khai thác những năng lực cốt lõi của công ty
  • Cùng nhận thức mục tiêu chung của công ty, rồi đến hiểu mục tiêu của các đơn vị kinh doanh trong quá trình đạt tới mục tiêu chung.

Tạo ra sự hội nhập và hợp tác như trên là một việc làm khó khăn. Nguyên nhân của nó có thể là do cấu trúc tổ chức hoặc do văn hóa công ty, có khi do hệ thống khen thưởng. Do đó, quan hệ qua lại giữa các đơn vị kinh doanh trong công ty phải được nhận dạng, phát triển và quan tâm một cách cẩn trọng.

 (Kim Anh sưu tầm)


Banner-bottom