Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 25,208
Hôm qua 20,173
Tuần này 53,998
Tháng này 387,471
Tổng số 92,605,576
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Sự cân nhắc thời gian chi phí

Cân nhắc thời gian - chi phí tập trung vào đường găng vì nó là đường quyết định thời gian hoàn thành dự án. Trong các phần trước, chúng ta đã xác định thời gian của các công việc, trên cơ sở giả định các cường độ huy động nguồn lực sẵn có ở mức bình thường

Chi phí trực tiếp sẽ tăng nhanh khi muốn đẩy nhanh tiến độ của một công việc. Đặc biệt, nếu muốn rút ngắn hơn nữa thời gian thực hiện công việc, chi phí sẽ tăng rất nhanh. Mỗi công việc còn bị giới hạn bởi khả năng kỹ thuật không thể rút ngắn hơn được.

Nghiên cứu đường cong thời gian - chi phí của các công việc trên đường găng, chúng ta có thể tìm được một tổ hợp tốt nhất các công việc mà nếu gia tăng nguồn lực, thời gian hoàn thành dự án sẽ được rút ngắn với chi phí thấp nhất. Mỗi công việc có độ dốc đường cong chi phí - thời gian, hay còn gọi là chi phí biên tế để rút ngắn công việc nhất định, do đó, muốn rút ngắn thời gian dự án nên ưu tiên chọn công việc có độ dốc đường cong chi phí thấp nhất. Đôi khi tổng chi phí dự án là một lượng ấn định theo ngày thì việc giảm thời gian dự án cũng làm giảm tổng chi phí. Nếu chi phí tăng thêm để rút ngắn thời gian dự án còn nhỏ hơn mức tiết kiệm mỗi ngày do dự án được rút ngắn, thì những cố gắng rút ngắn thời gian dự án còn có lợi.

Điểm mà tại đó làm cân bằng giữa chi phí tăng lên để rút ngắn thời gian dự án một đơn vị với tổng chi phí để rút mỗi ngày sẽ là điểm làm cực tiểu chi phí cho dự án.

Việc rút ngắn thời gian dự án có thể xét trên quan điểm hiệu quả với hai khả năng thường xảy ra:

  • Trường hợp thứ nhất, ta có thể nhận một khoản tiền thưởng, nếu dự án được rút ngắn so với điều kiện bình thường. Những chi phí rút từ cố gắng rút ngắn thời gian dự án phải được bù đắp bằng phần thưởng do rút ngắn dự án. Phần thưởng ròng sẽ là chênh lệch giữa phần thưởng rút ngắn dự án với chi phí rút ngắn dự án. Mục tiêu rút ngắn thời gian dự án, mà chúng ta đặt ra, trong trường hợp này phải là cực đại phần thưởng ròng. Để đạt mục tiêu này cách tốt nhất là sẽ rút ngắn dự án cho đến khi nào chi phí rút ngắn một đơn vị thời gian cho toàn bộ dự án cân bằng với mức phần thưởng trên một đơn vị thời gian rút ngắn.
  • Trường hợp thứ hai, tìm cách rút ngắn thời gian dự án đáp ứng yêu cầu phải hoàn thành dự án sớm hơn bình thường một số ngày xác định. Mục tiêu đặt ra sẽ là cực tiểu chi phí rút ngắn thời gian dự án. Chúng ta có thể đạt mục tiêu này bằng cách ưu tiên rút ngắn các công việc găng có chi phí biên tế rút ngắn thấp nhất để rút ngắn trước

Banner-bottom