Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 11,430
Hôm qua 12,428
Tuần này 42,098
Tháng này 499,452
Tổng số 92,717,600
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Tính thời điểm bắt đầu và kết thúc muộn

Thời điểm bắt đầu muộn LS và thời gian kết thức muộn LF là thời gian muộn nhất mà công việc có thể bắt đầu và kết thúc mà không làm thay đổi thời gian hoàn thành dự án

Các thời điểm muộn được tính theo chiều ngược tức là từ phải sang trái sơ đồ mạng. Thời điểm hoàn thành muộn của công việc cuối bằng EF của nó.

Sau đó dùng hệ thức: LS = LF - t. Để tính thời điểm bắt đầu muộn LF của mỗi công việc bằng LS của công việc sau nó nếu chỉ có một công việc hay bằng LS sớm nhất của tất cả các công việc sau nó nếu có nhiều công việc ở phía sau


Banner-bottom