Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 5,388
Hôm qua 17,036
Tuần này 62,272
Tháng này 286,423
Tổng số 93,081,538
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Văn hóa trong hoạt động truyền thông tuyên truyền và bán hàng cá nhân


Tuyên truyền: tuyên truyền là hoạt động dùng các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa tin (mà không phải trả tiền phí) về các hàng hóa, dịch vụ, về tổ chức đến với khách hàng (hiện tại và tiềm năng) nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp.

Hoạt động này có nhiệm vụ đảm bảo cho chủ thể kinh doanh có một danh tiếng tốt, hình ảnh đẹp, .... trước công chúng.

Công tác tuyên truyền có thể tác động sâu sắc đến mức độ nhận thức của xã hội, có khả năng thuyết phục người mua lớn và chi phí ít tốn hơn so với hoạt động marketing.

Điều quan trọng cần chú ý là khi sáng tạo và sử dụng các thông điệp để truyền thông phải xem xét với các yếu tố của xã hội, pháp luật, truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, lối sống,…

Marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân: bán hàng cá nhân là hoạt động có những mối liên hệ trực tiếp tới khách hàng hiện tại và khách hàng tương lai; còn marketing trực tiếp là hoạt động kết hợp cả ba yếu tố: quảng cáo, xúc tiến và bán hàng cá nhân.

Trong các hoạt động này, người bán hàng cần hiểu rõ khách hàng và cũng như nhu cầu của họ. Đòi hỏi đội ngũ bán hàng trực tiếp cần phải giao tiếp một cách lịch sự, nhã nhặn, tin cậy và linh hoạt để tạo quan hệ tốt với khách hàng.

( N.Phương sưu tầm)


Banner-bottom