Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 21,159
Hôm qua 17,036
Tuần này 78,043
Tháng này 302,194
Tổng số 93,097,309
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Xây dựng phong cách văn hoá doanh nghiệp định hướng vào khách hàng (2)

Hướng dẫn và định hướng tiêu dùng cho khách hàng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp không chỉ biết khai thác đúng vào thị hiếu khách hàng mà còn là người gợi mở, định hướng tiêu dùng.


Bên cạnh việc đảm bảo thực thi pháp luật một cách nghiêm túc, điều quan trọng hơn cả là định hướng tiêu dùng. Hướng dẫn người tiêu dùng trong việc phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng, hiểu biết về sản phẩm và cách sử dụng, lựa chọn được mặt hàng chất lượng, an toàn, cách xác định giá trị, hướng dẫn người tiêu dùng cách sử dụng sản phẩm của mình.

Việc thông tin hàng hoá, dịch vụ được cung cấp đầy đủ, đúng đắn cho người tiêu dùng sẽ có tác dụng định hướng tiêu dùng, giáo dục người tiêu dùng về vấn đề xã hội như bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng … Để nâng cao văn hoá tiêu dùng, người tiêu dùng phải có những hiểu biết cơ bản về quyền và nghĩa vụ của mình. Vì vậy, cần tuyên truyền giáo dục cho mọi người tiêu dùng về các quyền của họ và giúp đỡ họ phải tự bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan. Sau đây là tám quyền cơ bản của người tiêu dùng:

Quyền được thoả mãn những nhu cầu cơ bản về hàng hoá, dịch vụ cơ bản.

Quyền được an toàn.

Quyền được thông tin.

Quyền được lựa chọn.

Quyền được đại diện.

Quyền được khiếu nại đền bù.

Quyền được đào tạo.

Quyền được hưởng môi trường tốt đẹp và lành mạnh.

Thực hiện các biện pháp cần thiết để định hướng tiêu dùng hợp lý:

Tuyên truyền, giáo dục để hình thành lối sống lành mạnh và phương thức tiêu dùng hợp lý trong các tầng lớp nhân dân. Xây dựng văn hoá tiêu dùng văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc, hài hoà, thân thiện với thiên nhiên.

Phát động phong trào tiêu dùng tiết kiệm, chống lãng phí.

Áp dụng một số công cụ kinh tế, như thuế tiêu dùng để điều chỉnh những hành vi tiêu dùng không hợp lý.

Đối với những vùng đặc biệt khó khăn, tiếp tục thực hiện những chính sách hỗ trợ đồng bào đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống.

( M.Phương sưu tầm)


Banner-bottom