Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 15,945
Hôm qua 17,036
Tuần này 72,829
Tháng này 296,980
Tổng số 93,092,095
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Sức hấp dẫn của nhà thuyết phục

Tất cả chúng ta đã từng thuyết phục người khác thực hiện yêu cầu của mình. Chúng ta bí mật hay công khai sửu dụng một chiến lược nào đó trong quá trình đàm phán.Thuyết phục cá nhân trong tổ chức, chính quyền… trong tổ chức, các cá nhân lệ thuộc vào tổ chức vì lý do chính trị, tôn giáo hay xã hội hoặc vì lý do kinh tế

Ở nơi làm việc chỉ có số ít nguời có quyền lực và đảm nhận trọng trách đặc biệt. Khi làm việc cho người khác hoặc là thành viên của tổ chức, các cá nhân sẽ tuân thủ mệnh lệnh của người có thẩm quyền. Trong gia đình yếu tố quyền lực khá bền vững khi trở thành lòng kính trọng.

 Với kiểu thuyết phục này các cá nhân thành viên thường làm những việc trái với mong muốn hay qui tắc của mình.Một kiểu thuyết phục ít có ảnh hưởng và sức mạnh hơn là thuyết phục xã hội. Hình thức này xuất hiện trong các ấn phẩm, quảng cáo hay trong nội dung của các loại hình giải trí và những người biểu diễn.

Ngoài ra hình thức này còn có trong tổ chức chính phủ, giáo dục hay trong các tổ chức thương mại cung cấp hàng hóa dịch vụ. Các cá nhân gián tiếp bị các tổ chức thuyết phục vì bị ràng buộc bởi các quy chế, luật pháp hoặc quyền lực của tổ chức.Thuyết phục xã hội là người tạo dư luận xã hội vì họ có ảnh hưởng lên rất nhiều người. Họ tạo ra dư luận do địa vị xã hội hoặc do các nhân tố khác vì họ kiểm sóat được thông tin.


Banner-bottom