Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 3,457
Hôm qua 20,791
Tuần này 79,203
Tháng này 412,676
Tổng số 92,630,789
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

 

20 câu hỏi bạn nên đặt ra với nhóm quản lí của mình (3)

20 câu hỏi dưới đây nhằm giúp bạn tiếp cận với những khả năng hiện thời của công ty trong việc quản lí phương hướng chiến lược, chương trình /dự án và các hoạt động vận hành. Mỗi chủ đề chính sẽ bao gồm một số câu hỏi cùng với các lời khuyên để có thể giúp bạn thực hiện một cách hiệu quả nhất….

Nhóm 4: Quản lí thay đổi và nguy cơ rủi ro.

Câu 16: Có chương trình quản lí hiệu quả các nguy cơ rủi ro lớn với công ty không ?

Bạn phải ý thức được những rủi ro chính sẽ đến với kế hoạch của bạn. Các kế hoạch về nguy cơ rủi ro phải thừa nhận những rủi ro tiềm năng và các hoạt động cần thiết để giảm thiểu tối đa những nguy cơ này.

Câu 17 : Sau khi thay đổi năng lực của công ty có được cải thiện không ?

Hãy kiểm tra rằng các thay đổi chiến lược đã cải thiện năng lực của nguồn nhân, vật lực, quá trình và việc phân phát dịch vụ, khả năng quản lí…

Nhóm 5: Quản lí công ty

Câu 18: Chương trình thay đổi sẽ được quản lí như nào ?

Chương trình quản lí phải hợp lí về các chính sách và tiêu chuẩn, giá trị của các thông số…

Nhóm 6: Tiếp thu và quản lí các kiến thức tổ chức

Câu 19: Công ty có thể học hỏi toàn bộ kinh nghiệm hoàn thành các thay đổi trong kinh doanh không?

Kinh nghiệm này phải được ghi nhận như là những kế hoạch hướng dẫn cho những quyết định trong tương lai và sự sửa đổi cách thức làm việc .

Nhóm 7: Quản lí hoạt động tổ chức

Câu 20: Việc tiến hành thực hiện chiến lược có cải thiện hoạt động của công ty không? Những mong đợi của các nhà quản lí cấp cao có được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động không ?

Cần phải có:

- Đánh giá hoạt động được cải thiện trong công ty

- Bản ghi chép những kinh nghiệm thu được trong quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Hoạt động của chiến lược quản lí

- Những thành quả đã đạt được trong dự án.


Banner-bottom