Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 3,095
Hôm qua 20,791
Tuần này 78,841
Tháng này 412,314
Tổng số 92,630,427
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

 

20 câu hỏi bạn nên đặt ra với nhóm quản lí của mình (1)

20 câu hỏi dưới đây nhằm giúp bạn tiếp cận với những khả năng hiện thời của công ty trong việc quản lí phương hướng chiến lược, chương trình /dự án và các hoạt động vận hành. Mỗi chủ đề chính sẽ bao gồm một số câu hỏi cùng với các lời khuyên để có thể giúp bạn thực hiện một cách hiệu quả nhất….

Nhóm 1: Suy nghĩ chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Câu 1: Chiến lược kinh doanh có hiệu quả không ?

Chiến lược kinh doanh phải miêu tả được phương hướng kinh doanh cho tương lai. Đồng thời hình thành bối cảnh cho những yêu cầu thay đổi quyết định và luôn được giám sát liên tục bởi những nhà quản lí có kinh nghiệm song song cùng với việc update tuỳ theo các thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Câu 2: Các cổ đông đã được xác định chưa ?

Đây là những cá nhân hay tập thể có quyền lợi, có liên quan hay bị ảnh hưởng bởi những hoạt động và kết quả của sáng kiến thay đổi. Việc xác định mối quan tâm và giải quyết các xung đột về mục tiêu giữa họ là rất quan trọng.

Câu 3: Những sáng kiến đang/dự định thay đổi có đóng góp cho chiến lược như là một cách thức của chủ đề chiến lược?

Chủ đề chiến lược chỉ ra những thách thức mà công ty phải đương đầu và có thể được coi là các “yếu tố thành công chiến lược”, nó cần được miêu tả chi tiết để xác định sự ưu tiên, sự chọn lựa và thứ tự.

Câu 4: Các ưu tiên đã được xác định chưa ?

Quyết định về một loạt các sáng kiến cần được ưu tiên cần phải được dựa trên các yếu tố cần cân nhắc như : khả năng và sự sẵn sàng đương đầu với thay đổi của công ty, nhu cầu với những phát triển bắt buộc, áp lực bên ngoài môi trường kinh doanh …

Câu 5: Công ty có khả năng và công suất để đưa ra các thay đổi yêu cầu không ?

Cần thiết phải có quá trình làm phù hợp giữa chất lượng, số lượng, thời gian và các nguồn vật lực và nhân lực đến những những nguồn lực thực sự cần thiết.

Câu 6: Công ty có chọn đuợc những cơ hội để phát triển không ?

Hãy tìm kiếm những ví dụ và thực tế học hỏi từ những đổi mới thành công để hình thành những quyết định trong các kế hoạch kinh doanh và những hoạt động sau đó. Nên có một vị trí trong công ty chuyên chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm những cách thức, những không gian làm việc mới …


Banner-bottom