Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 24,634
Hôm qua 20,173
Tuần này 53,424
Tháng này 386,897
Tổng số 92,605,002
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

 

101 bí quyết điều hành nhóm (2)

 

51.     Thay đổi chủ toạ buổi họp là cách lôi cuốn mọi người.

52.     Cố gắng ủy nhiệm cho những thành viên khác của cả nhóm.

53.     Phân phát chương trình nghị sự trước buổi họp để nhóm có thời gian chuẩn bị.

54.     Nuôi dưỡng mọi mối tương quan hữu ích cho nhóm.

55.     Cố gắng giữ vững mọi mối tương quan của nhóm.

56.     Bảo đảm nghe và hiểu được những tin vui từ những người thích đáng.

57.     Nếu có rắc rối đang bao vây các mối quan hệ nào của nhóm, cần giải quyết nó ngay.

58.     Thu xếp để có những giao tiếp xã giao với các bộ phận khác của cơ quan.

59.     Tìm ra cách nào để duy trì giao tiếp với những người bảo trợ.

60.     Giữ hồ sơ các lần tiếp xúc với những nhân vật quan trong mà bạn gặp bên ngoài nhóm hay ở văn phòng.

61.     Cần cẩn trọng khi khen thưởng để tránh sự trùng lắp.

62.     Hãy tìm những điểm hay trong một ý kiến chứ đừng công khai phê phán chúng.

63.     Hãy tìm người có kinh ngiệm khi cần người giải quyết vấn đề.

64.     Phân tích các vai trò mà một người thể hiện trong nhóm.

65.     Đừng bao giờ đột ngột bác những ý kiến hay. Làm như vậy là làm nhụt hoặc ngưng dòng sáng tạo của người đưa ra.

66.     Đối xử với mọi người như nhau để tránh gây ra những bất hoà.

67.     Tránh đối đầu trực tiếp với các thành viên trong nhóm.

68.     Đánh giá cẩn thận sự vô tình của những người vô tình sai phạm.

69.     Việc chuyện trò với từng người có thể là cách giúp nâng cao nhuệ khí toàn nhóm.

70.     Luôn tỏ ra tôn trọng mọi thành viên của nhóm, ngay cả khi họ gây ra vấn đề cho bạn.

71.     Nên nhớ là bạn cần gay gắt, cứng rắn với vấn đề chứ không phải với con người.

72.     Vấn đề là làm sao để toàn nhóm có thể biết cách giải quyết các vấn đề.

73.     Nhảy vào một vài thành quả lớn nhanh, có chất lượng để cổ vũ thêm sự nỗ lực cho nhóm.

74.     Làm cho các thành viên nhóm biết được vai trò của những người khác trong nhóm.

75.     Vạch ra sự thất bại trước khi đề cập đến giá của chất lượng.

76.     Xây dựng những mục tiêu có cải tiến đáng kể và chi tiết thành những kế hoạch hành động.

77.     Hãy nói với các thành viên đâu là các thước đo để đặt làm tiêu chuẩn.

78.     Làm sao duy trì được mọi cải tiến và mục tiêu mới.

79.     Rà soát toàn bộ các sự kiện có liên quan trước khi cùng nhóm duyệt xét.

80.     Đừng bao giờ để người này công kích người kia trong lúc duyệt xét.

81.     Hãy nhớ là theo thời gian các mối quan hệ thay đổi.

82.     Tránh rơi váo cái bẫy đánh giá thấp hoặc phớt lờ những tin xấu.

83.     Vào cuối mỗi ngày hỏi xem nhóm có tiến hơn không.

84.     Lắng nghe sự phản hồi của người được đào tạo về khóa đào tạo.

85.     Tìm những điều kiện thuận lợi nhất và trang bị tốt nhất.

86.     Sử dụng các chuyên viên để mở các khoá đào tạo tại chỗ.

87.     Dùng các giờ ăn trong những ngày gặp gỡ để học hỏi thêm.

88.     Thu hút tâm trí của mọi người vào mục tiêu đề ra để cổ vũ sự hợp tác và đồng lòng.

89.     Thúc đẩy nhóm bằng cách để họ quyết định làm cách nào đạt các mục tiêu.

90.     Bảo đảm các chỉ tiêu của nhóm làm vừa lòng mọi người, và nên thay đổi nếu họ không kham nổi.

91.     Nhóm không cần co giãn chỉ tiêu sẽ đạt kém hơn nhóm được co giãn.

92.     Để cho nhóm phát biểu về mức khen thưởng.

93.     Tránh phổ biến những bảng sắp hạng vì sẽ làm mất lòng những người yếu kém.

94.     Chỉ cho mọi người theo dõi bất kỳ thay đổi có liên quan nào ở thị trường.

95.     Sẵn sàng chấp nhận những thay đổi, kể cả những yếu tố nền tảng nhất của kế hoạch.

96.     Hãy nhớ là có một số người sợ sự thay đổi.

97.     Tìm những thành viên có thể thúc đẩy sự thay đổi.

98.     Thường xuyên đánh giá tiến bộ của nhân viên.

99.     Hãy nhớ là việc cổ vũ cá nhân giúp ích cho nhóm.

100.   Thống nhất kế hoạch với các thành viên và hỗ trợ họ những gì họ cần.

101.   Giữ quan hệ với các thành viên của nhóm sau khi họ phân tán – bạn có thể muốn làm việc với họ trở lại.


Banner-bottom