Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 24,001
Hôm qua 20,173
Tuần này 52,791
Tháng này 386,264
Tổng số 92,604,369
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

 

Đánh giá kết quả nhóm

 

Chọn các tiêu chuẩn đánh giá

Nỗ lực của nhóm chứa đựng một số yếu tố có thể đánh giá bằng việc thực hiện.

 

-         Hãy tìm các tiêu chuẩn đánh giá tầm rộng khi phân tích việc thực hiện.

-         Hãy đánh giá các tiêu chuẩn đó mà việc cải tíên của chúng bảo đảm các lợi ích kinh tế thực.

 

Đánh giá kết quả

 

Việc đánh giá kết quả cần phải có ý nghĩa và chính xác, nghĩa là cần thiết thực, vì nếu cần, bạn có thể hỏi thêm những người bên ngoài để họ đánh giá.

 

Đo lường sự thực hiện của nhân viên

 

Toàn nhóm: Đánh giá tiến độ của toàn nhóm so với mục tiêu của đề án, kế hoạch thời gian, và tài chính.

 

-         Tài chính: chi phí thực tế; lãi so với dự kiến.

-         Thời gian: thành quả so với kế hoạch làm việc.

-         Chất lượng: độ chính xác; sự hài lòng của khách hàng.

-         Sự tiến triển: đóng góp với tập thể; khả năng.

 

Lãnh đạo: Đánh giá hiệu quả của việc lãnh đạo nhóm trong việc hỗ trợ và hướng dẫn nhóm.

 

-         Việc điều hành: đạt được các kết quả như kế hoạch đã vạch ra.

-         Ý kiến đánh giá ở trên: thực hiện đạt tiến độ của nhóm.

-         Ý kiến đánh giá bên dưới: Thực hiện đạt chỉ tiêu bên trên.

-         Tinh thần: ý kiến của nhóm, khách hàng, những người có liên quan.

 

Tiểu nhóm: Đánh giá hiệu quả của mỗi tiểu nhóm theo định mức của chỉ tiêu.

 

-         Các mục tiêu: những kết quảthựctê so với chỉ tiêu.

-         Chất lượng: ý kiến đánh giá của nội bộ.

-         Khách hàng: ý kiến đánh giá của khách hàng.

-         Cải tiến: dự tính các kết quả tương lai.

 

Các thành viên nhóm: Đánh giá sự đóng góp của cá nhân vào việc thực hiện kế hoạch toàn nhóm.

 

-         Hiệu suất: so với chỉ tiêu.

-        Ý kiến đánh giá: của cấp trên, của đồng nghiệp, và của khách hàng.

-         Tự đánh giá: so với đồng nghiệp.

-         Giá trị khác: có đóng góp gì thêm không; ý thức trách nhiệm.


Banner-bottom