Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 21,025
Hôm qua 21,421
Tuần này 21,025
Tháng này 450,037
Tổng số 89,808,039
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

Các hình thức thực hiện chức năng kiểm tra trong quản lý

Kiểm tra dự phòng

-         Nhằm tiên liệu trước việc sai sót có thể sẽ xảy ra trừ khi phải có biện pháp để điều chỉnh ngay trong hiện tại.

-         Rất cần thiết do tiến trình lâu dài của hoạt động kiểm tra

Kiểm tra hiện hành

-         Giúp sửa chữa kịp thời những khó khăn mới phát sinh

-         Thực hiện bằng giám thị trực tiếp

Kiểm soát thông tin phản hồi

-         Xảy ra sau hoạt động.

-         Có sai lệch rồi quản lý mới biết.

-         Nhờ hình thức này mà người quản lý có thể có được những tin tức với nội dung có ý nghĩa về hiệu quả của công tác hoạch định.

Kiểm tra trọng yếu

-         Phải là những điểm có tác dụng hạn chế sự hoạt động bình thường của tổ chức.

-         Chọn đúng điểm trọng yếu là nghệ thuật.

Kiểm tra hành vi

Nội dung kiểm tra hành vi

-         Dùng những tiêu chuẩn tuyệt đối nhân viên được đánh giá theo một tiêu chuẩn cố định chứ không phải so sánh người này với người khác.

-         Dùng những tiêu chuẩn tương đối so sánh người này với người khác.

-         Quản lý bằng mục tiêu của họ, và đánh giá họ qua trao đổi.

Những hình thức kiểm tra quản lý trực tiếp

-         Nhân viên làm tốt thưởng

-         Nhân viên làm việc không có kết quả thì tìm nguyên nhân. Nếu do năng lực thì bồi huấn, nếu do động cơ thì kích thích. Nếu hai biện pháp trên vô hiệu thì kỹ luật gồm khiển trách, đình chỉ công tác, chuyển công tác khác có mức lương thấp hơn, sa thải.

Những hình thức thay thế cho kiểm tra thực tiếp

-         Chọn lọc

-         Văn hóa tổ chức

-         Tiêu chuẩn hóa

-         Huấn luyện


Banner-bottom