Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 6,515
Hôm qua 23,728
Tuần này 6,515
Tháng này 623,679
Tổng số 89,981,734
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

Quan hệ với chính quyền

Quan hệ với chính quyền là một trong những nội dung quan trong của họat động PR. Mặc dù nhiều người không ủng hộ việc xây dựng các quan hệ này vì cho rằng đó là những “chạy chọt”. Nhưng thật ra chúng hòan tòan có thể là những quan hệ lành mạnh, giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề trên nhiều lĩnh vực.

Trên lĩnh vực pháp lý và quản lý nhà nước

-         Hỗ trợ về các vấn đề về pháp lý

-         Kiểm tra, hướng dẫn các nguyên tắc quản lý nhà nước để giúp quá trình sản xuất kinh doanh đúng luật pháp

-         Bảo vệ quyền lợi pháp lý chính đáng cho doanh nghiệp

Trên lĩnh vực quản lý sản xuất, kinh doanh

-         Cung cấp các thông tin kịp thời, phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường

-         Hỗ trợ về mặt chuyên môn trong phạm vi quyền hạn cho phép, phù hợp với tình hình địa phương

-         Hỗ trợ các nguồn lực tại địa phương

Trên lĩnh vực an ninh và trật tự xã hội

-         Cung cấp các thông tin cho công tác bảo vệ an ninh nội bộ doanh nghiệp

-         Hỗ trợ các biện pháp an ninh, trật tự tại địa phương, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh

-         Hỗ trợ giải quyết các sự cố liên quan đến tình hình an ninh trật tự

Thu hút một quan chức chính phủ

-         Cung cấp thông tin về những hiệu quả tiềm năng đều được chính phủ ủng hộ

-         Mời tham gia các sự kiện

-         Sắp xếp cho họ tiếp xúc với những nhân viên trực tiếp thực hiện mục tiêu hoặc những người hưởng lợi ích từ mục tiêu

-         Lưu ý thời gian của họ


Banner-bottom