Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 6,404
Hôm qua 23,728
Tuần này 6,404
Tháng này 623,568
Tổng số 89,981,623
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
Quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam
10/11/2012 08:03 PM
Trong xu thế ngày càng hội nhập sâu rộng với ngành vận tải biển của khu vực và thế giới, các doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam phải tìm mọi cách nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thương trường. Chất lượng sản phẩm dịch vụ vận chuyển là yếu tố số một quyết định năng lực cạnh tranh này

Để có chất lượng sản phẩm dịch vụ vận chuyển cao, các doanh nghiệp vận tải biển phải tìm mọi cách để tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, các nhà quản lý của các doanh nghiệp vận tải biển luôn phải đối mặt với việc giải quyết hai bài toán quản lý. Một là, làm sao tối ưu hóa việc khai thác, sử dụng đội tàu hiện có. Hai là, tối ưu hóa việc phát triển đội tàu vận tải biển và hoạch định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp torng tương lai.

Chiến lược kinh doanh cấp doanh nghiệp, cấp chức năng và cấp kinh doanh được lập ra sẽ không mang lại hiệu quả gì cho doanh nghiệp nếu không tổ chức thực hiện tốt các chiến lược này. Các nhà doanh nghiệp vận tải biển phải biến chiến lược thành hành động và đạt tới sự hội nhập. Chiến lược được vạch ra nếu không thực hiện tốt thì cũng không đem lại giá trị gì. Một chiến lược thành công luôn là một quá trình, trong đó các kế hoạch chiến lược được chú trọng ngay từ trong quá trình hình thành chiến lược.

Kế hoạch muốn được thực hiện hiệu quả phải đảm bảo sự nhất quán của các mục tiêu và hoạt động. Sự nhất quán không chỉ đảm bảo giữa các mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn mà còn là giữa các đơn vị và cá nhân với nhau và với toàn bộ tổ chức trong doanh nghiệp.

Việc thực hiện thành công các chiến lược luôn đòi hỏi những thay đổi trong việc sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp. Thông thường việc hoạch định nguồn lực luôn được quan tâm ở hai cấp độ. Ở cấp độ lớn, đó là cách thức các nguồn lực được phân bố giữa các chức năng, bộ phận và các đơn vị khác nhau trong doanh nghiệp để đảm bảo chiến lược được lựa chọn, được thực hiện tốt nhất, và đảm bảo để duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Sẽ là vô nghĩa, nếu như chiến lược được lập ra xa rời thực tế và không có khả năng thực hiện được.

Rõ ràng, con người là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển doanh nghiệp. Do đó cách thức tổ chức nguồn lực là rất quan trọng đối với việc thực hiện thành công các chiến lược đã đặt ra. Quan điểm truyền thống cho rằng, chiến lược là một quá trình từ trên xuống nên việc thiết kế hệ thống tổ chức là một phương tiện để thực hiện và kiểm soát của những lãnh đạo cấp cao, và tổ chức được hiểu là hành chính và cơ giới. Song trong môi trường kinh doanh cạnh tranh và năng động như hiện nay, những chiến lược vạch ra luôn đòi hỏi sự phản ứng nhanh với những thay đổi của mối trường và khuyến khích sự sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải biển.

  PGS .TS. Phạm Văn Cương

Nguồn trích dẫn:

http://www.molisa.gov.vn/news/detail/tabid/75/newsid/54317/language/vi-VN/Default.aspx

Thứ sáu, 31.08.2012 | 9:45 (GMT + 7)

Nhận xét cá nhân:

Qua nội dung của quá trình quản trị chiến lược kinh doanh trong các doanh nghiệp vận tải biển nói chung ở trên, chúng ta có thể thấy rằng, để trở thành một nhà quản trị vận tải biển của Việt Nam thì nhà lãnh đạo phải luôn có tầm nhìn về chiến lược, hướng tới tương lai, luôn có những kì vọng về tương lai tươi sáng của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cần tìm mọi cách để xây dựng một hình ảnh đẹp, một thương hiệu mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp vận tải biển trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, nhà quản trị cần phải phân tích được môi trường kinh doanh ở hiện tại và cả tương lai, phát hiện những cơ hội và mối đe dọa đối với việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ những phát hiện trên, nhà quản trị mới tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp rồi từ đó đưa ra nguyên nhân rồi dần cải thiện. Cuối cùng, nhà quản trị phải đưa ra mục tiêu đối với doanh nghiệp một cách cụ thể, rõ ràng và khuyến khích tất cả mọi người cùng tham gia xây dựng nên kết quả tốt đẹp để đưa ngành vận tải biển ngày càng tiến lên bậc cao hơn.

Người viết bài:

Họ và tên: Phạm Thị Thúy Vi

Lớp: DHKQ6A

Mã số sinh viên: 10038761

Lớp học phần: 210702501

Trường: ĐH Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:01639685756

Banner-bottom