Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 21,576
Hôm qua 21,421
Tuần này 21,576
Tháng này 450,588
Tổng số 89,808,590
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

 

Hành chánh văn phòng

Văn phòng và Hành chánh văn phòng là gì ?

Văn phòng hiểu theo nghĩa hẹp là nơi làm việc, theo nghĩa rộng là bộ máy điều hành các công việc của cơ quan.

Cần phân biệt văn phòngvăn phòng hành chánh (hay phòng hành chánh), văn phòng hành chánhhành chánh văn phòng.

 

Hành chánh văn phòng là những cơ chế, nguyên tắc, được soạn thảo, tổ chức thành các hồ sơ, tài liệu, công văn,… để sử dụng và kiểm tra, thông tin sao cho mọi hoạt động trong tổ chức đó đạt hiệu quả.

 

Hành chánh văn phòng là một chức năng nhiệm vụ, xảy ra ở khắp nơi có liên quan tới hoạt động của một tổ chức. Vì thế, có thể nói hành chánh văn phòng vừa là trung tâm xử lý thông tin trong các tổ chức, vừa là dịch vụ hỗ trợ cho tất cả các bộ phận khác hoạt động có hiệu quả.

 

Hành chánh văn phòng không phải là một nơi thực hiện các công việc, và nó hoàn toàn khác với khái niệm văn phòng hành chánh (là một nơi làm việc).

Quản trị Hành chánh văn phòng là gì ?

Quản trị hành chánh văn phòng là việc hoạch định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa và kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin trong văn phòng.

Những vấn đề cần thiết cho quản trị hành chánh văn phòng:

 

-         Cần phải thực hiện cái gì?

-         Có bao nhiêu công việc cần làm?

-         Tại sao phải thực hiện các công việc đó?

-         Công việc sẽ được thực hiện như thế nào?

-         Công việc sẽ được phân bố như thế nào?

-         Ai sẽ làm việc đó?

-         Các phương tiện, cơ sở vật chất làm việc?

-         Công việc được thực hiện khi nào?

-         Công việc được thực hiện ở đâu?

-         Công việc đang được thực hiện với tiến độ như thế nào?

-         Cần điều chỉnh những gì?.

Nhà quản trị hành chánh văn phòng là người hoạch định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa và kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin trong toàn tổ chức sao cho có hiệu quả thể hiện qua việc phục vụ các bộ phận khác trong toàn tổ chức.


Banner-bottom