Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 21,473
Hôm qua 21,421
Tuần này 21,473
Tháng này 450,485
Tổng số 89,808,487
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

Các loại hoạch định

Hoạch định chiến lược

Đặc điểm:

-           Thời hạn    : vài năm

-           Khuôn khổ  : rộng

-           Mục tiêu     : ít chi tiết

Quá trình cơ bản của hoạch định chiến lược

-           Nhận thức được cơ hội

-           Xác định các mục tiêu

-           Phát triển các tiền đề

-           Xác định các phương án lựa chọn

-           Đánh giá các phương án.

-           Lựa chọn phương án

-           Hoạch định các kế hoạch phụ trợ

-           Lượng hóa bằng hoạch định ngân quỹ

Ở các doanh nghiệp lớn, có các loại chiến lược, như: Ổn định, Phát triển, Cắt giảm để tiết kiệm, Phối hợp các chiến lược trên.

Ở các cơ sở kinh doanh nhỏ, họach định chiến lược là những quá trình không chính thức, cách làm đơn giản, gọn, ít tốn kém.

Hoạch định tác nghiệp

Đặc điểm

-           Thời hạn    : ngày, tuần, tháng

-           Khuôn khổ  : hẹp

-           Mục tiêu     : chi tiết xác định

Các kế hoạch đơn dụng

Là những phương thức hoạt động sẽ không được lập lại nguyên xi trong tương lai. Chủ yếu bao gồm chương trình, dự án, ngân sách.

Các kế hoạch thường trực

Là các phương thức hoạt động thường xuyên lập đi lập lại trong quá trình quản lý. Chủ yếu bao gồm chính sách, thủ tục, qui định.

Nâng cao hiệu quả của công tác hoạch định

-           Hoạch định không được phó mặc số mệnh.

-           Hoạch định xuất phát từ cấp cao nhất

-           Hoạch định phải có tổ chức

-           Hoạch định phải rõ ràng và xác định.

-           Mục tiêu, tiền đề, chiến lược và sách lược phải được thông báo rõ ràng

-           Người quản lý phải tham gia vào hoạch định

-           Việc hoạch định phải bao gồm cả việc nhận htức và chấp thuận sự thay đổi.


Banner-bottom