Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 25,460
Hôm qua 20,173
Tuần này 54,250
Tháng này 387,723
Tổng số 92,605,828
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

 

Ngân sách của các phòng ban chức năng

Chi phí chung

 

Cùng lúc với việc lập các ngân sách chính, nhà quản lý ở tất cả các phòng ban cũng phải dự trù kinh phí hoạt động cho riêng phòng ban mình cho giai đoạn sắp tới. Công tác hoạch định ngân sách của các phòng ban chức năng có thể khác nhau về chi tiết ở từng doanh nghiệp, nhưng về tổng thể thì giống nhau.

 

Nhiều phòng ban có nhiệm vụ cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Lấy ví dụ một doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị nội thất, các công việc của phòng kinh doanh, kế toán, hành chánh, thiết kế tạo mẫu, kiểm tra chất lượng, … được xem là các dịch vụ hỗ trợ trong quá trình sản xuất.

 

Có thể doanh nghiệp của bạn không đủ lớn để chia ra thành nhiều phòng ban và chỉ có một hay hai phòng ban làm tất cả mọi việc. Tuy nhiên, nhìn chung cac dịch vụ hỗ trợ đều tồn tại dưới một dạng nào đó dù quy mô doanh nghiệp như thế nào. Do đó, bạn cũng nên nghĩ đến ngân sách dành cho các hoạt động hỗ trợ này.

 

Chi phí cho các dịch vụ hỗ trợ này được gọi là chi phí chung. Xác định các khoản chi nào thuộc về chi phí chung là việc không đơn giản. Tuy nhiên, mọi doanh nghiệp phải xác định và kiểm soát được chi phí chung. Ngân sách của các phòng ban chức năng cũng được đưa vào để tính lợi nhuận dự báo.

Ngân sách tổng hợp

 

Ngân sách tổng hợp (kế hoạch tài chính tổng thể) được tính dựa trên số liệu từ tất cả các phòng ban và trở thành kế hoạch chung cho toàn doanh nghiệp. Ngân sách cho từng phòng ban sẽ được điều chỉnh dựa trên ngân sách tổng hợp này. Ngân sách tổng hợp bao gồm bảng dự báo kết quả kinh doanh và bảng dự báo cân đối kế toán. Ngân sách tổng hợp được báo cáo lại cho nhóm hoạch định để phê duyệt. Nếu như không được phê chuẩn, nhóm soạn thảo sẽ phải làm lại từ đầu.

 

Bạn nên lưu ý rằng lập ngân sách không phải là việc tạo ra con số “đẹp”. Điều quan trọng là con số đó phải gần sát thực tế. Nếu lợi nhuận dự báo của bạn không đạt được như mong muốn thì bạn có thể phải xem xét lại quá trình thành lập các dự báo. Tuy nhiên, không phải bạn chỉ sửa các con số như bạn muốn, mà bạn phải thay đổi hoạt động kinh doanh thực tế của bạn. Các con số sẽ chỉ được cải thiện nếu như bạn tin tưởng rằng với cách thay đổi hoạt động của mình, các con số dự báo sẽ đạt như mong muốn.

Kiểm soát ngân sách và phân tích biến động

 

-       Tất cả các hệ thống kiểm soát ngân sách đều tuân theo những bước cơ bản sau:

-       Xác lập các ngân sách với sự nhất trí của những người liên quan;

-       Báo cáo kết quả thực tế cho trưởng các phòng ban/bộ phận chức năng;

-       Xác định sai lệch giữa ngân sách và kết quả thực tế (những sai lệch này gọi là biến động);

-       Xác định phòng ban/cá nhân nào chịu trách nhiệm về những biến động đó (những ai và những phòng ban nào có liên quan);

-       Phân tích nguyên nhân tại sao có những biến động đó.

 

Các chi phí dự báo trong kỳ giữ nguyên không đổi bất chấp mọi việc xảy ra trong thời kỳ đó gọi là ngân sách cố định. Ngược lại, với ngân sách linh hoạt, chúng ta có thể điều chỉnh các chi phí nếu hoạt động sản xuất và doanh số bán hàng có thay đổi so với ngân sách ban đầu. “Ngân sách linh hoạt là ngân sách được hoạch định sao cho có thể thay đổi, tương ứng với mức độ hoạt động thực tế đạt được”. Trong thực tế một ngân sách linh hoạt bao gồm nhiều ngân sách ứng với nhiều mức độ hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau.


Banner-bottom