Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 21,460
Hôm qua 21,421
Tuần này 21,460
Tháng này 450,472
Tổng số 89,808,474
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

 

Những qui định khác về soạn thảo văn bản

Các thành phần thể thức khác

 

-      Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-mail; địa chỉ trên mạng (website); số điện thoại, số Telex, số Fax đối với công văn, côn g điện, giấy giới thiệu, giấy mời, phiếu gửi, phiếu chuyển để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ. Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ Email; địa chỉ trên mạng (Website); số điện thoại, số Telex, số Fax được trình bày trên trang đầu của văn bản: sử dụng chữ in thường, cỡ chữ 11 đến 12, kiểu chữ đứng, dưới một đường kẻ nét liền kéo dài hết bề ngang của vùng trình bày văn bản;

-      Các chỉ dẫn về quy phạm lưu hành như “trả lại sau khi họp (hội nghị)”, ”xem xong trả lại”, ”lưu hành nội bộ” đối với những văn bản có phạm vi, đối tượng phổ biến, sử dụng hạn chế hoặc chỉ dẫn về dự thảo văn bản như “dự thảo” hay “dự thảo lần…”. Các chỉ dẫn trên có thể được đánh máy hoặc dùng con dấu khắc sẵn để đóng lên văn bản hoặc dự thảo văn bản;

-      Các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành: các cụm từ “trả lại sau khi họp (hội nghị)”, xem xong trả lại”, “lưu hành nội bộ” đựơc trình bày cân đối trong một khung hình chữ nhật viền đơn, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu đứng, đậm.

-      Chỉ dẫn về dự thảo văn bản: từ “dự thảo” hoặc cụm từ “dự thảo lần …” đựơc trình bày trong một khung hình chữ nhật viền đơn, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu đứng, đậm.

-      Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành đối với những văn bản cần được quản lý chặt chẽ về số lượng bản phát hành. Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành: ký hiệu bằng chữ in hoa, số lượng bản bằng chữ số ả- rập, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng;

-      Số trang văn bản và phụ lục văn bản gồm nhiều trang thì trang thứ hai trở đi phải được đánh số thứ tự bằng tiếng Ả-rập; số trang của phụ lục văn bản được đánh riêng, theo từng phụ lục. Số trang của văn bản được trình bày tại chính giữa, trên đầu trang giấy (phần header) hoặc tại góc phải, ở cuối trang giấy (phần footer), bằng chữ số Ả-rập, cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng;

-      Trường hợp văn bản có phụ lục kèm theo thì trong văn bản phải có chỉ dẫn về phụ lục đó. Phụ lục văn bản phải có tiêu đề; văn bản có từ hai phụ lục trở lên thì các phụ lục phải được đánh số thứ tự bằng chữ số La Mã. Phụ lục văn bản: phụ lục kèm theo văn bản được trình bày trên các trang giấy riêng; từ “phụ lục” và số thứ tự của phụ lục (trường hợp có từ hai phụ lục trở lên) được trình bày trên một dòng riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; tiêu đề (tên) của phụ lục được trình bày canh giữa, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm;

Những lưu ý khác

-      Những văn bản có nội dung chỉ cần trình bày trên 01 trang giấy A4 thì cũng phải bố trí đầy đủ các thành phần của thể thức văn bản như đã qui định trên.

-      Nếu văn bản có nhiều trang thì từ trang thứ 2 trở đi số trang được trình bày ở bên phải trang giấy cách mép dưới 13 mm, hoặc ở giữa trang giấy cách mép trên 13 mm; bằng số Ả rập, cỡ 13 (lưu ý trang đầu tiên của văn bản không đánh số trang). Phụ lục của văn bản được đánh số bằng chữ số La Mã.

-      Trường hợp văn bản yêu cầu có chữ ký tắt (ký chịu trách nhiệm về mặt thể thức và nội dung văn bản) của người soạn thảo và Lãnh đạo đơn vị soạn thảo văn bản, thì qui định ký tắt như sau: chữ ký tắt của người soạn thảo văn bản tại vị trí kết thúc nội dung văn bản (thường là sau ký hiệu ./.); chữ ký của Lãnh đạo đơn vị soạn thảo văn bản tại vị trí kết thúc của “Nơi nhận:”.

-      Đối với các văn bản liên tịch (Nghị quyết liên tịch, Chỉ thị liên tịch,…), văn bản có từ hai đơn vị đồng cấp trở lên cùng ký ban hành (thông thường Tờ trình, biên bản,…): thực hiện theo các mẫu văn bản hướng dẫn đính kèm.

-      Nếu văn bản có yêu cầu ghi tên người đánh máy hoặc số lượng bản phát hành thì được trình bày ở dòng cuối “Nơi nhận:”. Chữ viết tắt tên người đánh máy được trình bày bằng phông chữ in hoa Times New Roman, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng. Số lượng bản phát hành trình bày bằng số Ả rập, cỡ chữ 11.

-      Nếu văn bản có các tài liệu hoặc văn bản khác kèm theo, thì thể thức văn bản có thêm thành phần “Đính kèm”, cụm nội dung “Đính kèm” này sẽ được trình bày giống như phần “Nơi nhận” và được bố trí phía dưới “Nơi nhận”.

-      Trình bày các bảng biểu: Trong phần chính văn bản, không được đưa vào bảng biểu. Nếu cần có bảng biểu thì tổ chức thành phụ lục có tiêu đề.


Banner-bottom