Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 3,716
Hôm qua 20,791
Tuần này 79,462
Tháng này 412,935
Tổng số 92,631,048
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

 

Đóng dấu cho văn bản

Dấu cơ quan ban hành văn bản

-      Dấu của cơ quan ban hành văn bản được đóng ngay ngắn, rõ ràng, trùm lên 1/3 chữ ký về bên trái. Dấu được đóng bằng màu đỏ tươi, màu Quốc kỳ.

-      Việc đóng dấu lên dấu chữ ký và lên các phụ lục kèm theo văn bản chính được thực hiện theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

-      Việc đóng dấu giáp lai đối vơi văn bản, tài liệu chuyên ngành và phụ lục kèm theo được đóng vào khoản giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy.

Dấu chỉ mức độ khẩn mật

-      Trong trường hợp cần thiết văn bản có thể có dấu hiệu chỉ mức độ mật (“Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật”) hoặc mức độ khẩn (“Khẩn”, “Thượng khẩn”, “Hỏa tốc”, “Hỏa tốc hẹn giờ”).

-      Việc đóng dấu này do người ký văn bản qui định. Dấu chỉ mức độ khẩn (nếu có), chỉ mức độ mật (nếu có) đóng vào nơi qui định).

Dấu chỉ mức độ dự thảo, thu hồi và tài liệu họp

-      Dấu chỉ mức độ dự thảo, thu hồi và tài liệu họp là các yếu tố chỉ dẫn phạm vi phổ biến của văn bản.

-      Dấu chỉ mức độ dự thảo văn bản (nếu có) được trình bày bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, kiểu chữ in hoa đứng đậm; số lần của dự thảo ghi bằng số Ả rập.

Dấu chỉ mức độ mật

 

-      Tuỳ theo mức độ cần được chuyển phát nhanh, văn bản được xác định độ khẩn theo ba bước sau: hoả tốc, thượng khẩn hoặc khẩn. Khi soạn thảo văn bản có tính chất khẩn, đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo văn bản đề xuất mức độ khẩn trình người ký văn bản quyết định.

-      Con dấu các độ khẩn có hình chữ nhật, trên đó, các từ “hoả tốc”, “thượng khẩn” hoặc “khẩn” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm và được đặt cân đối trong khung hình chữ nhật viền đơn, có kích thước tương ứng là 30mm x 8mm, 40mm x 8mm, 20mm x 8mm. Dấu độ khẩn phải được khắc sẵn, mực dùng để đóng dấu độ khẩn dòng mực màu đỏ tươi.

-      Việc xác định và đóng dấu độ mật (tuyệt mật, tối mật hoặc mật), dấu thu hồi đối vối văn bản có nội dung bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

-      Mẫu dấu độ mật (tuyệt mật, tối mật hoặc mật) và dấu thu hồi đối với văn bản có nội dung bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

-      Việc đóng các độ khẩn (“Hoả tốc”, kể cả “Hoả tốc” hẹn giờ, “thượng khẩn” và “khẩn”) trên văn bản được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.

-      Vị trí đóng dấu độ khẩn, dấu độ mật và dấu “tài liệu thu hồi” trên văn bản được thực hiện Theo thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.


Banner-bottom