Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 19,587
Hôm qua 17,036
Tuần này 76,471
Tháng này 300,622
Tổng số 93,095,737
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

 

Nơi nhận, tên loại và trích yếu

Nơi nhận văn bản

Nơi nhận văn bản bao gồm có 2 phần: nơi đề gửi và nơi nhận.

Nơi đề gửi

Đây là yếu tố đặc thù chỉ áp dụng cho văn bản không có tên loại (công văn hành chính). Tuy nhiên, một số văn bản có tên loại khác cũng có yêu tố này như: tờ trình, phiếu trình, phiếu gửi, giấy mời, giấy giới thiệu,… Nơi đề gửi được bắt đầu bằng chữ “Kính gửi:…”.

Cụm từ “Kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản được trình bày bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ thường đứng đậm. Sau cụm từ “Kính gửi” có dấu hai chấm (:).

Nơi nhận

Là ghi tên các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm thi hành công việc nói đến trong văn bản. Cụm từ “Nơi nhận:” áp dụng cho tất cả các loại văn bản.

Cụm từ “Nơi nhận” được trình bày dưới chức vụ ký văn bản 1 dòng, bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, kiểu chữ thường đậm nghiêng, sau cụm từ “Nơi nhận” có dấu hai chấm (:). Phía dưới trình bày tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 11, kiểu chữ thường đứng; tên mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trình bày thành một dòng riêng, đầu dòng có gạch nối, cuối dòng có dấu chấm phẩy; dòng cuối ghi lưu chữ viết tắt tên đơn vị và người phụ trách soạn thảo văn bản và kết thúc bằng dấu chấm (.). Đối với công văn hành chính còn có thêm cụm từ “- Như trên;” ở dòng trên cùng.

Nội dung cụm từ “Nơi nhận” bao gồm 4 nhóm đối tượng là: để báo cáo; để thi hành; để phối hợp và lưu. Nội dung cần được ghi rõ ràng, đúng đối tượng, ngắn gọn và hợp lý. Không viết vào văn bản mục đích của việc ghi (để báo cáo, để thi hành,…). Khi cần thiết có thể ghi rõ số lượng văn bản cho mỗi nhóm đối tượng để tiện việc sao, gửi cho đầy đủ.

Tên loại và trích yếu văn bản

Đối với văn bản có tên loại

Có các loại như: Tờ trình, thông báo, báo cáo, kế hoạch, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, biên bản, giấy mời, giấy giới thiệu, đề án, chương trình, nghị định, thông tư, qui định, nghị quyết liên tịch, lệnh, luật,…

Tên loại văn bản được trình bày giữa trang giấy, phía dưới số, ký hiệu và địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản, bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ in hoa đứng đậm. Trích yếu văn bản được trình bày phía dưới tên loại văn bản bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ thường đứng đậm. Phía dưới trích yếu có đường kẽ ngang, nét liền, độ dài bằng ½ độ dài của dòng chữ trích yếu và đặt cân giữa so với dòng chữ.

Đối với văn bản không có tên loại

Đó là công văn hành chính. Trích yếu văn bản được trình bày bên dưới số và ký hiệu văn bản, sau ký hiệu V/v (Về việc) bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, kiểu chữ thường đứng.


Banner-bottom