Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 6,301
Hôm qua 17,036
Tuần này 63,185
Tháng này 287,336
Tổng số 93,082,451
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)

 

Hình thức chung của văn bản

Văn bản được trình bày trên khổ giấy A4 (210x297 mm). Văn bản phải thể hiện tính nghiêm túc, rõ ràng, sạch sẽ, đúng chính tả, đúng văn phạm, đơn nghĩa và dễ hiểu.

Phông chữ và lề

Phông chữ trình bày các loại văn bản là Times New Roman. Cỡ chữ dùng cho từng yếu tố văn bản phải chính xác theo qui định. Những cụm từ không thông dụng không được viết tắt; các chữ viết tắt phải để ngay trong dấu ngoặc đơn sau cụm từ viết đầu tiên trong văn bản. Qui định vùng trình bày của văn bản (lề) như sau:

-         Trang mặt trước: cách mép trái 35 mm; cách mép phải 20 mm; cách mép trên 25 mm; cách mép đưới 20 mm.

-         Trang mặt sau đối với văn bản in cả hai mặt của trang giấy: cách mép phải 35; cách mép trái 20 mm; cách mép trên 25 mm; cách mép dưới 20 mm.       

Các thành phần chính của văn bản

-         Quốc hiệu

-         Tên cơ quan ban hành văn bản

-         Số và ký hiệu văn bản

-         Địa danh & ngày tháng năm ban hành văn bản

-         Nơi nhận văn bản

-         Tên loại và trích yếu văn bản

-         Nội dung văn bản

-         Thẩm quyền ký văn bản

-         Dấu cơ quan ban hành văn bản

-         Địa chỉ giao dịch cơ quan ban hành văn bản  

Giải thích từ ngữ văn bản

-         Bản thảo văn bản: là bản được viết hoặc đánh máy, hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức.

-         Bản gốc văn bản: là bản thảo cuối cùng được người có thẩm quyền duyệt.

-         Bản chính văn bản: là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành. Bản chính có thể được làm thành nhiều bản có giá trị như nhau.

-         Bản sao y bản chính: là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức qui định. Nó phải được thực hiện từ bản chính.

-         Bản trích sao: là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức qui định. Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính.

-         Bản sao lục: là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức qui định.


Banner-bottom