Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 7,881
Hôm qua 20,791
Tuần này 83,627
Tháng này 417,100
Tổng số 92,635,213
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
TL Quản trị chiến lược

 

[Những tài liệu và nội dung hướng dẫn dưới đây dành cho sinh viên của TS. Nguyễn Hữu Quyền. Tài liệu dùng lưu hành nội bộ cho những đối tượng nêu trên và không có ý nghĩa xuất bản đại chúng].

1. Tên học phần  : QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

2. Số tiết  : 45

3. Trình độ  : Dành cho sinh viên năm thứ 3

4. Điều kiện tiên quyết    : quản trị học, marketing, nguồn nhân lực,... 

5. Mục tiêu học phần :

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có kiến thức cơ bản về Quản trị chiến lược, giúp sinh viên có thể hiểu biết và nhận biết được vị thế của các doanh nghiệp trên thị trường đồng thời nâng cao khả năng nghiên cứu thị trường của sinh viên.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về những nguyên lý quản trị chiến lược và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như: những khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược; các giai đoạn phát triển của quản trị chiến lược; mô hình nguyên lý quản trị chiến lược của doanh nghiệp có sứ mạng, mục tiêu dài hạn và các chiến lược kinh doanh cấp công ty, quốc tế.

7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp: lý thuyết trên 75%

- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

- Dụng cụ và học liệu: máy chiếu

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

8. Tài liệu học tập

[1] Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Công nghiệp TP.HCM. Giáo trình Quản trị chiến lược

[2] PGS.TS Đào Duy Huân, 2007, Quản trị chiến lược ( trong toàn cầu hóa nền kinh tế ), NXB Thống kê.

[3] T.S Nguyễn Hữu Lam, 2002, Quản trị chiến lược, NXB Thống kê.

[4] T.S Nguyễn Hữu Lam, T.S Phạm Xuân Lan, 2002, Phát triển vị thế cạnh tranh, NXB Thống kê.

[5] TS. Phạm Thị Thu Phương, 2002, Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp:lý thuyết trên 75%

- Thảo luận theo nhóm

- Tiểu luận: có 

- Báo cáo thực hành

- Kiểm tra thường xuyên

- Thi giữa học phần

- Thi kết thúc học phần

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tậpBanner-bottom