Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 7,995
Hôm qua 20,791
Tuần này 83,741
Tháng này 417,214
Tổng số 92,635,327
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
TL Quan hệ công chúng

 

[Những tài liệu và nội dung hướng dẫn dưới đây dành cho sinh viên của TS. Nguyễn Hữu Quyền. Tài liệu dùng lưu hành nội bộ cho những đối tượng nêu trên và không có ý nghĩa xuất bản đại chúng].

1. Tên học phần : QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

2. Số tiết  : 30

3. Trình độ : Dành cho sinh viên năm thứ 3

4. Điều kiện tiên quyết  :

5. Mục tiêu học phần :

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có kiến thức và kỹ năng quan hệ công chúng gồm các đối tượng khác nhau một cách có hiệu quả từ việc xác định chiến lược, lập kế hoạch hoạt động, sử dụng công nghệ mới, viết và trình bày trước công chúng, đạo đức quan hệ công chúng…vì mục tiêu của doanh nghiệp.

6. Mô tả vắn tắt học phần :

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về công việc quan hệ công chúng, các nhóm công chúng (nhân viên, giới truyền thông, nhà đầu tư, cộng đồng, chính quyền, khách hàng, cử tri), các bước truyền thông đại chúng, các quy tắc đạo đức trong quan hệ công chúng; chiến lược, lập kế hoạch, nghiên cứu và đánh giá hoạt động quan hệ công chúng; kỹ năng quan hệ công chúng theo từng nhóm đối tượng khác nhau; cách viết và trình bày trước công chúng; công nghệ truyền thông mới (Internet…), luật pháp về quan hệ công chúng…

7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp: lý thuyết trên 75%

- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

- Dụng cụ và học liệu:

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

8. Tài liệu học tập và tham khảo :

 

[1] Khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM, Quan hệ công chúng

[2] TS. Hà Nam Khánh Giao, 2004, Quan hệ công chúng, NXB Thống kê.

[3] Alries&Lauraries, 2002, "Quảng cáo thoái vị & PR lên ngôi" - NXB Trẻ

[4] Thế Văn, 2005, "Giành lấy khách hàng lớn" NXB Từ điển Bách Khoa.

[5] Simson Garfinkel, 1997, Web Security & Commerce, O’Reilly & Associates, America

[6] Một số tài liệu tham khảo khác thu thập trên Internet.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên : 

- Dự lớp: lý thuyết trên 75%

- Thảo luận theo nhóm

- Tiểu luận: có

- Báo cáo thực hành

- Kiểm tra thường xuyên

- Thi giữa học phần

- Thi kết thúc học phần

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập (tải file)Banner-bottom