Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 7,637
Hôm qua 20,791
Tuần này 83,383
Tháng này 416,856
Tổng số 92,634,969
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
TL Quản trị học

 

[Những tài liệu và nội dung hướng dẫn dưới đây dành cho sinh viên của TS. Nguyễn Hữu Quyền. Tài liệu dùng lưu hành nội bộ cho những đối tượng nêu trên và không có ý nghĩa xuất bản đại chúng].

1. Tên môn học  :  QUẢN TRỊ HỌC

2. Số tiết    : 30 

3. Trình độ  :  Dành cho sinh viên năm thứ 1

4. Điều kiện tiên quyết   : không

5. Mục tiêu của môn học

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm chung về quản trị. Giới thiệu các chức năng chính về quản trị như hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra; một số vấn đề như quản lý thay đổi, quản lý xung đột và nguy cơ; các biện pháp cứu nguy trong quản trị.

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học

Công việc quản trị có thể bắt gặp ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống – từ việc quản lý thời gian, công việc cho chính bản thân mình đến việc tổ chức, điều hành công việc của một nhóm người hay một tổ chức. Môn học Quản trị học bao gồm các khái niệm cơ bản về quản trị. Nội dung cơ bản của môn học này là nghiên cứu sâu vào các chức năng của quản trị.

7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp: lý thuyết trên 75%

- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

- Dụng cụ và học liệu: projector

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

8. Tài liệu học tập

- TS.Phan Thăng, TS.Nguyễn Thành Hội, 2006, Quản trị học, NXB Thống Kê.

- Quản trị học nhập môn, Th.S Phạm Đình Khương, 1997, NXB TP.HCM

- PGS.TS. Lê Thanh Hà, Quản trị học, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- TS Nguyễn Hữu Lam, Nghệ thuật lãnh đạo, - NXB Giáo dục.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100%

- Thảo luận theo nhóm

- Tiểu luận: có

- Báo cáo thực hành

- Kiểm tra thường xuyên

- Thi giữa môn học

- Thi kết thúc môn học

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập (tải file)
Banner-bottom