Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Hoạt động chính
Việc làm và Tuyển dụng
Hôm nay 7,544
Hôm qua 20,791
Tuần này 83,290
Tháng này 416,763
Tổng số 92,634,876
Video-Clips \
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Tiếng đàn TS.Nguyễn Hữu Quyền (mp3.zing.vn)
TL Quản trị marketing

 

[Những tài liệu và nội dung hướng dẫn dưới đây dành cho sinh viên của TS. Nguyễn Hữu Quyền. Tài liệu dùng lưu hành nội bộ cho những đối tượng nêu trên và không có ý nghĩa xuất bản đại chúng].

1. Tên học phần  : QUẢN TRỊ MARKETING

2. Số tết : 30

3. Trình độ  : Dành cho học viên cao học và sinh viên năm thứ 3 

4. Điều kiện tiên quyết

5. Mục tiêu học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm những nguyên tắc cơ bản để đề ra quyết định trong hoạt động Marketing. Vạch ra các chiến lược Marketing trong doanh nghiệp (chiến lược phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và Marketing - mix).

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học đề cập đến những vấn đề chủ yếu như sau: vai trò của Marketing trong môi trường kinh doanh; những nguyên lý thiết kế các chiến lược, chính sách Marketing bao gồm: phân tích môi trường kinh doanh, các loại chiến lược và các bước hoạch định chiến lược Marketing, phân tích hành vi người tiêu dùng và khách hàng tổ chức, phân khúc lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị, thiết kế chiến lược sản phẩm, chiến lược phân phối, chiến lược giá cả, chiến lược thúc đẩy phát triển thị trường. Các phương pháp tổ chức thực thi và đánh giá các chiến lược đó.

7. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

- Dự lớp: lý thuyết trên 80%

- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

- Dụng cụ và học liệu:

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

8. Tài liệu học tập và tham khảo

[1] Philip Kotler, 2006, Marketing Management, Prentice – Hall International Editions

[2] David W. Cravens, Gerald E. Hills, Robert B. Woodruff , Marketing Management –– IRWIN – Homewood, lllinois 60430

[3] Association of Business Executives, Marketing, The William House – UK

[4] Mary LambKin “European perspectives on Consumer Behavior”

[5] Roger D. Blackwell “Consumer Behavior” nineth EditionBanner-bottom